cover12

Oferta

Oferujemy naszym partnerom nie tylko wiedzę, ale i unikalne podejście do problemu.

BADANIA I ROZWÓJ

Zaledwie jedna trzecia polskich firm ma przemyślaną strategię badań, rozwoju i innowacji.

Czas to zmienić! Oferujemy wsparcie we właściwym zaplanowaniu projektów badawczo-rozwojowych, nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi oraz naukowcami, pozyskujemy finansowanie na projekty badawczo-rozwojowe.

Eksport

Handel zagraniczny to szansa dla firmy na rozwój i pozyskanie nowych rynków zbytu. Pomagamy w nawiązaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi, stworzeniu strategi wejścia na nowe rynki oraz pozyskujemy finansowanie na projekty eksportowe.

Wdrożenie, proces inwestycyjny

Wdrożenie nowego produktu, usługi, technologii do rzeczywistości gospodarczej to nie lada wyzwanie, ale i ryzyko. Wychodząc na przeciw wspieramy wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań oraz komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez dobranie odpowiedniego modelu biznesowego wdrożenia oraz pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Doradztwo

Problem to szansa w przebraniu.
Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego i biznesowego. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych i ekonomicznych. Modelujemy procesy biznesowe i tworzymy strategie rozwoju. Prowadzimy audyty przedsiębiorstw i dokonujemy oceny ich zdolności do rozwoju, wdrożenia nowych produktów, usług i technologii. Wskazujemy obszary konieczne do usprawnień i stawiamy rekomendacje.

Ochrona własności intelektualnej

Innowacyjne rozwiązania, technologia czy wynalazki to nieoceniona wartość dla firmy. Wiemy o tym i dlatego pomagamy ją chronić. Weryfikujemy zdolność patentową i ochronną, oferujemy wsparcie w pozyskaniu finansowania na ochronę prawną technologii, produktów czy innych rozwiązań zarówno w formie patentów jak i wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wynalazków.

Background

JAK DZIAŁAMY / PROCES

1. Początek współpracy

Na tym etapie zapoznajemy się z koncepcja rozwoju przedsiębiorcy oraz planowanym do realizacji projektem. Następnie przeprowadzamy analizę potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do wdrożenia nowego produktu, usługi, technologii. Potrzebne będą prace badawcz-orozwojowe? Żaden problem! Doradzimy jak odpowiednio zaplanować projekt badawczo-rozwojowy, pomożemy nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i naukowcami oraz stworzyć niezbędny zespół specjalistów.

4. Pozyskanie finansowania

Programy operacyjne, wnioski, konkursy, nabory to nasza domena! Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności, gromadzimy załączniki.
Jednym słowem kompleksowo pozyskujemy finansowanie.

2. Optymalny wybór modelu

Posiadając wiedzę o przedmiocie i zakresie planowanego projektu dobieramy optymalny model wdrożenia na rynek produktów, usług czy technologii oraz komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych.

5. Czas rozliczenia

Każdy projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych wymaga żmudnej procedury rozliczenia i udokumentowania. Wnioski o płatność częściową i końcową, kontrola z instytucji finansującej, korekty sprawozdań to tylko nieliczne z obowiązków jakie należy wypełnić. Z przyjemnością zdejmiemy z naszych klientów ten ciężar. Mamy doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich.

3. Finansowanie wdrożenia

Analizujemy możliwości finansowania wdrożenia projektu. Zawsze staramy się dobierać formy finansowania maksymalizujące udział środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim dostępnych w ramach funduszy europejskich 2014-2020, zarówno na projekty inwestycyjne jak i badawczo-rozwojowe.