Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Program dla firm z województwa śląskiego mający na celu łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050.

Dla kogo:

MŚP z woj. śląskiego

Poziom dotacji:

do 85%

Najbliższy nabór

16 maja 2023

Konkurs Wsparcie MŚP na rzecz transformacji skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, które chcą dokonać istotnych zmian w swojej produkcji. Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z czterech typów inwestycji początkowej:
 • zasadniczą zmianę procesu produkcji,
 • dywersyfikację działalności,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • utworzenie nowego zakładu

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorstwa MŚP z województwa śląskiego, realizujące projekt na terenie następujących podregionów: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki.

Ze wsparcia będą wykluczone projekty zlokalizowane na terenie podregionu częstochowskiego.

W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. Kredytu Technologicznego.

Harmonogram konkursu

Konkurs będzie otwartny w dwóch naborach:

Makroinwestycje w MŚP

na co?

 • zasadnicza zmiana procesu produkcji*,
 • dywersyfikacja działalności,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej,
 • utworzenie nowego zakładu.

Koszty kwalifikowane:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty i materiały budowlane.
Minimalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN Maksymalna wartość projektu: brak

Nabór: 16.05.2023 – 27.06.2023​

Mikroinwestycje w MŚP

na co?

 • dywersyfikacja lub zasadnicza zmiana (w tym automatyzacja) procesu produkcji*

Koszty kwalifikowane:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne.
Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN

Nabór: 5.09.2023 – 26.09.2023

* Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego/świadczenia usług, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym/usługowym, a nie jedynie z produktem/usługą.

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu