RPO MAŁOPOLSKIE

Gospodarka obiegu zamkniętego

Dotacja dla firm z Małopolski Zachodniej na łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu.

Dla kogo:

MŚP

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

marzec 2024

Konkurs Gospodarka obiegu zamkniętego jest programem dotacyjnym, który ma na celu wspieranie projektów w obszarze Małopolski Zachodniej (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski i/lub wadowicki) związanych z redukcją zużycia zasobów i transformacją gospodarki na model cyrkularny. W ramach konkursu, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących eko-projektowania, zarządzania środowiskowego, zapobiegania powstawaniu odpadów, gospodarczego wykorzystania odpadów, organizacji lokalnego rynku ponownego wykorzystania odpadów, rozwoju systemów przetwarzania odpadów zielonych oraz rozwiązań ograniczających konsumpcję.

Nabór trwa od 20 lipca do 16 października 2023, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Do kogo skierowana jest dotacja?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z obszaru Małopolski Zachodniej, tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/ lub wadowickiego

Przewidywane są następujące typy projektów:

A. Wsparcie doradcze w zakresie GOZ

B. Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych.

C. Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej

D. Organizacja lokalnego rynku ponownego wykorzystania odpadów na zasadzie „mój odpad twoim materiałem produkcyjnym”; projekt musi zawierać co najmniej następujące elementy:

E. Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych.

E. Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr.

Na co można przeznaczyć środki? Typy projektów.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dotacji:

85%

Alokacja w konkursie

51.7 mln PLN

Min. wartość kosztów

4.5 mln PLN*

*Dotyczy jedynie projektów typu D

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

marzec 2024 – maj 2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu