RPO małopolskie

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Dotacja skierowana do MŚP z województwa małopolskiego obejmująca wsparcie w obszarze sprawiedliwej transformacji.

Dla kogo:

MŚP

Poziom dotacji:

do 70%

Start naboru

31 lipca 2023

Wsparcie w ramach konkursu będą mogły uzyskać przedsiębiorcy prowadzące inwestycje w obszarze sprawiedliwej transformacji. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, a całkowita alokacja konkursu to aż 140 mln PLN. Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 r.

Kto może skorzystać z dotacji?

Konkurs skierowany skierowany jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego

Warunek konieczny:
Realizacja projektu tylko na obszarach górniczych objętych planem transformacji województwa małopolskiego tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.
Rodzaje inwestycji:

*inwestycje rozwojowe to takie, które zwiększają potencjał produkcyjny bądź usługowy przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć środki?

Zakres rzeczowy dotacji:
  • nieruchomości (tylko dla zwiększenia zdolności produkcyjnych czy utworzenia nowego zakładu),
  • rzeczowe aktywa trwał tj. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne,
  • wartości niematerialne i prawne, np. licencje, patenty, know-how, kursy, szkolenia, doradztwo.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. konkursu.

Ile może wynieść wsparcie?

Minimalna wartość wydatków kwalifik.

100 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifik.

10 mln PLN

Poziom dofinansowania:

do 70%*

*Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy: mikro i małe firmy do 70%, średnie firmy do 60%

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

31 lipca 2023 – 5 września 2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu