Agroenergia

Rolnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, która nie tylko może, ale powinna szczególnie intensywnie korzystać z rozwiązań OZE. Odnawialne źródła energii są szansą na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa, a tym samym okazją do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o proekologiczne rozwiązania. Potencjał w rolnictwie dostrzegł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi nabór do programu Agroenergia. Kto może skorzystać z projektu i jakie inwestycje mogą liczyć na dotacje?

W ramach programu Agroenergii można otrzymać wsparcie na dwa rodzaje inwestycji w odnawialne źródła energii:

Agroenergia – Część I

Dotyczy  mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

Agroenergia – Część II

Dotyczy finansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500kW wraz z magazynami energii.

Dla kogo?

W obu częściach programu, aby skorzystać z dofinansowań należy:

  1. Posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Co więcej, potencjalny beneficjent programu nie może nabyć użytków rolnych na chwilę przed złożeniem wniosku o udział w projekcie Agroenergia, gdyż ustawodawca wymaga by był on w posiadaniu gospodarstwa i prowadził je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.
  2. Posiadać status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

W obu przypadkach, łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 do 300 ha.

Wysokość dotacji

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o  dotację, złożenie wniosku o pożyczkę nie jest obligatoryjne.

Część I

W ramach programu instalacje wytwarzające energię można sfinansować z dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, która w zależności od mocy instalacji może wynieść:

  • 10 do 30 kW – do 15 000 zł
  • 30 do 50 kW – do 25 000 zł

W przypadku instalacji hybrydowej (fotowoltaika + pompa ciepła, elektrownia wiatrowa + pompa ciepła) przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Część II

W ramach programu biogazownie rolnicze i instalacje wodne można sfinansować z niskooprocentowanych pożyczek w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, lub z dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, która w zależności od mocy biogazowni i instalacji wodnych może wynieść:

  • do 150 kW – do 1,8 mln złotych;
  • od 150 do 300 kW – do 2,2 mln złotych;
  • od 300 do 500 kW – do 2,5 mln złotych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Dlaczego warto?

Odnawialne źródła energii pozwalają nie tylko na oszczędzanie, ale dają również realne szanse na współdziałanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Proekologiczne gospodarstwa coraz częściej zostają doceniane zarówno przez rządowe programy jak i samych konsumentów. 

Świadomość wpływu produkcji rolnej na poziom zanieczyszczenia środowiska powinna skłaniać do inwestowania w OZE. Inwestycja jest korzystna szczególnie teraz – otrzymanie finansowego wsparcia w tym zakresie daje szansę dopasowania źródła energii odnawialnej zarówno do potrzeb jak i posiadanej infrastruktury.

Więcej informacji na stronie konkursu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/agroenergia–nowy-nabor-wnioskow

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.