home
home

Doradzamy jak rozwijać innowacyjne pomysły i technologie

Realnie doradzamy jak rozwijać firmę i wybieramy w tym celu najlepsze źródło finansowania planów inwestycyjnych. Wspieramy klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania bezzwrotnych dotacji, poszukiwaniu prywatnych inwestorów i crowdfundingu.

Finansowanie startupów

Początkowe finansowanie start-upu może przybrać bardzo różne formy w zależności od wielu czynników. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zbudować optymalny montaż finansowy dla naszego klienta uwzględniając takie źródła finansowania jak dotacje unijne, fundusze VC, czy finansowanie społecznościowe.

Pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji

BLDG pozyskuje różnego rodzaju dofinansowanie Unii Europejskiej na finansowanie potrzeb inwestycyjnych, w tym projekty badawcze (np. szybka ścieżka, programy regionalne),  projektowanie i wdrażanie nowych produktów (badania na rynek, design dla przedsiębiorców itp.), promocję międzynarodową (Go to Brand), ochronę patentową i certyfikację oraz inne potrzeby

 

 

Finansowanie startupów: pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji

Pośrednictwo w poszukiwaniu inwestora: 

Wykorzystując bogate doświadczenie oferujemy pośrednictwo w pozyskiwaniu inwestorów. Na podstawie szczegółowej analizy możliwości pozyskania finansowania dla Zleceniodawcy, doradzamy jak planować i prowadzić taką transakcję. Pomagamy w przygotowaniu materiałów prezentacyjnych, takich jak pitch deck dla inwestorów. Wyszukujemy inwestorów prywatnych (aniołów biznesu), fundusze Seed i Venture Capital i umawiamy spotkania z potencjalnymi Inwestorami. Wspieramy w prowadzeniu negocjacji biznesowych term sheet i umowy inwestycyjnej.

Ponadto, do Grupy BLDG należy również fundusz VC – BLDG Venture, który finansuje prace badawczo-rozwojowe projektów technologicznych.

 

Finansowanie startupów: pośrednictwo w poszukiwaniu inwestora

Finansowanie startupów poprzez crowdfunding

Wspieramy naszych klientów w realizacji kampanii finansowania społecznościowego od analizy projektu pod kątem potencjału produktu i określenia product market fit, przez przygotowanie strategii marketingowej i nadzór nad jej egzekucją, aż po uruchomienie i monitorowanie kampanii crowdfundingowej. Wychodzimy z założenia, że crowdfunding to nie tylko zebrany budżet, ale również skuteczne narzędzie do wprowadzenia nowego produktu na rynek. Dlatego nasze wsparcie dotyczy również przygotowania sprzedaży e-commerce oraz poprzez globalnych dystrybutorów.

najczęściej czytane

2 grudnia 2020 2 min. czytania
dotacje 2021
― aktualności, dotacje, felieton ―

Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020