home
home
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania

9 stycz­nia 2020 r. ogło­szo­na zo­sta­ła no­wa edy­cja po­pu­lar­ne­go kon­kur­su Go to Brand w ra­mach któ­re­go moż­na zdo­być do­fi­nan­so­wa­nie na mię­dzy­na­ro­do­wą pro­mo­cją pro­jek­tów. Zobacz jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w programie.

go to brand 2020

pozostałe wpisy

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020

11 grudnia 2019 3 min. czytania
gameinn
― baza wiedzy, dofinansowania ―

GameINN, czyli dotacje w branży gamingowej

10 grudnia 2019 4 min. czytania
urządzenia grzewcze
― badania i rozwój, baza wiedzy ―

Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze – dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

Umów się na 30-minutową rozmowę
z naszym ekspertem

Administratorem danych osobowych jest BLDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, KRS: 0000711348. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w celach archiwalnych. Zobacz więcej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach w Naszej Polityce Prywatności.