home
home
― baza wiedzy ―

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

15 kwietnia 2020 1 min. czytania
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MSP, którzy:

 

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

 

Dofinansowane mogą być przede wszystkim koszty:

  1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
  3. robót i materiałów budowlanych;
  4. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

 

Zapraszam do kontaktu w sprawie dalszych informacji:

Małgorzata Gerwel

tel. +48 530 807 543

malgorzata.gerwel@bldg.pl

Umów się na rozmowę z naszym ekspertem ws. 3.2.1 Badania na rynek

Administratorem danych osobowych jest BLDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, KRS: 0000711348. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w celach archiwalnych. Zobacz więcej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach w Naszej Polityce Prywatności.

najczęściej czytane

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020

29 lipca 2019 3 min. czytania
polskie technologie kosmiczne
― badania i rozwój, felieton ―

Szybka ścieżka dla branży kosmicznej