Szybka ścieżka

Szybka ścieżka – dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych Umów konsultację Dla kogo MŚP oraz duże przedsiębiorstwa Wysokość dofinansowania od 1 do 20 mln zł Poziom dofinansowania od 40% – 90% Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które mają na celu opracowanie nowego lub […]

Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

dotacje 2021

Badania na Rynek Najszybciej, bo jeszcze 9 grudnia 2020 r., zostanie ogłoszony nabór w ramach działania „Badania na rynek”.  Wnioski będzie można składać tylko do 17 lutego. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 milion […]

Agrotech, czyli 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

agrotech

Konkurs „Agrotech”, skierowanym jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów przeznaczono 100 mln zł z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP oraz 2 mln złotych – w […]

Szybka ścieżka 2020

szybka ścieżka

Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie, mogą starać się zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych.   Koszty kwalifikowane W ramach szybkiej ścieżki dotacją może być objęty cały proces badawczo rozwojowy, do kosztów kwalifikowanych należą w szczególności: […]

Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze – dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

urządzenia grzewcze

Głównym celem konkursu Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych.    Obszary programu Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze:   Konstrukcja i instalacja pomp ciepła Opracowanie konstrukcji PC ze zmniejszoną ilością czynnika roboczego z grupy A3 i GWP<30 Opracowanie systemów minimalizujących zagrożenia związane z wykorzystaniem propanu jako czynnika roboczego w […]

Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne

Szybka ścieżka - tworzywa sztuczne

Szybka Ścieżka „Tworzywa sztuczne”, to obok „Technologii kosmicznych” drugi konkurs tematyczny ogłoszony przez NCBiR na rok 2019. Program skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych. Zobacz jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w konkursie.   Kto może być Beneficjentem? 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz […]

Szybka ścieżka dla branży kosmicznej

polskie technologie kosmiczne

  Od kilku lat media donoszą o kolejnych polskich sukcesach w kosmosie, a administracja wspiera naukowców i przedsiębiorców dotacjami w technologicznym wyścigu do gwiazd. Najnowszą inicjatywą jest program „Szybka ścieżka – technologie kosmiczne”, który realnie może wpłynąć na konkurencyjność polskich firm w branży kosmicznej.   Kosmiczne R&D 2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej […]