Bon na innowacje - dotacja do 425 tys. zł
na opracowanie produktu lub technologii produkcyjnej
i wdrożenie ich na rynek.

Dla kogo

MŚP z woj. małopolskiego

Poziom dofinansowania

do 85%

Termin naboru wniosków

do 27 lipca 2021

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą sfinansować usługi związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów lub technologii produkcyjnych przez jednostkę naukową oraz zakupy inwestycyjne mające na celu wdrożenie wyników zleconych usług.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane technologie

Koszty kwalifikowane

Wspierane technologie

oraz dodatkowo do powyższych

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie
425 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% (w ramach de minimis) lub zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej

W czym możemy pomóc?

W ramach konkursu 1.2.3 RPO Małopolskiego, oferujemy przygotowanie zarówno wniosku o dofinansowanie wraz z potrzebnymi załącznikami oraz poszukiwanie partnerów naukowych.

350 mln zł

Pozyskaliśmy dotacje na projekty o wartości 350 mln zł.

200 mln zł

Projekty o wartości kolejnych 200 mln zł są obecnie w trakcie oceny.

234 projekty

Przygotowaliśmy i rozliczamy zarówno projekty badawcze, inwestycyjne jak i wspierające różne inne potrzeby przedsiębiorstw: np. rozwój eksportu, designu czy cyfryzację.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.