home
home

Dobre praktyki

Badania i rozwój

Zaledwie jedna trzecia polskich firm ma przemyślaną strategię badań, rozwoju i innowacji. Czas to zmienić! Oferujemy wsparcie we właściwym zaplanowaniu projektów badawczo-rozwojowych, nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi oraz naukowcami, pozyskujemy finansowanie na projekty badawczo-rozwojowe.

 

Oferujemy naszym partnerom nie tylko wiedzę, ale też odpowiedzialne podejście do problemu.

 

Wdrożenie, proces inwestycyjny

Wdrożenie nowego produktu, usługi, technologii do rzeczywistości gospodarczej to nie lada wyzwanie, ale i ryzyko. Wychodząc na przeciw wspieramy wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań oraz komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez dobranie odpowiedniego modelu biznesowego wdrożenia oraz pozyskanie finansowania zewnętrznego.

 

Ochrona własności intelektualnej

Innowacyjne rozwiązania, technologia czy wynalazki to nieoceniona wartość dla firmy. Wiemy o tym i dlatego pomagamy ją chronić. Weryfikujemy zdolność patentową i ochronną, oferujemy wsparcie w pozyskaniu finansowania na ochronę prawną technologii, produktów czy innych rozwiązań zarówno w formie patentów jak i wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wynalazków.

 

Nasz zespół tworzą osoby od lat związane z tematyką funduszy europejskich oraz doradztwem dla przedsiębiorstw.

 

Eksport

Handel zagraniczny to szansa dla firmy na rozwój i pozyskanie nowych rynków zbytu. Pomagamy w nawiązaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi, stworzeniu strategi wejścia na nowe rynki oraz pozyskujemy finansowanie na projekty eksportowe.

 

Doradztwo

Problem to szansa w przebraniu. Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego i biznesowego. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych i ekonomicznych. Modelujemy procesy biznesowe i tworzymy strategie rozwoju. Prowadzimy audyty przedsiębiorstw i dokonujemy oceny ich zdolności do rozwoju, wdrożenia nowych produktów, usług i technologii. Wskazujemy obszary konieczne do usprawnień i stawiamy rekomendacje.

 

 

 

Jak działamy

 

1. Początek współpracy

Na tym etapie zapoznajemy się z koncepcja rozwoju przedsiębiorcy oraz planowanym do realizacji projektem. Następnie przeprowadzamy analizę potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do wdrożenia nowego produktu, usługi, technologii. Potrzebne będą prace badawcz-orozwojowe? Żaden problem! Doradzimy jak odpowiednio zaplanować projekt badawczo-rozwojowy, pomożemy nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i naukowcami oraz stworzyć niezbędny zespół specjalistów.

 

2. Optymalny wybór modelu

Posiadając wiedzę o przedmiocie i zakresie planowanego projektu dobieramy optymalny model wdrożenia na rynek produktów, usług czy technologii oraz komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych.

 

Innowacyjne rozwiązania, technologia czy wynalazki to nieoceniona wartość dla firmy. Wiemy o tym i dlatego pomagamy ją chronić.

 

3. Finansowanie wdrożenia

Analizujemy możliwości finansowania wdrożenia projektu. Zawsze staramy się dobierać formy finansowania maksymalizujące udział środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim dostępnych w ramach funduszy europejskich 2014-2020, zarówno na projekty inwestycyjne jak i badawczo-rozwojowe.

 

4. Pozyskanie finansowania

Programy operacyjne, wnioski, konkursy, nabory to nasza domena! Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności, gromadzimy załączniki.
Jednym słowem kompleksowo pozyskujemy finansowanie.

 

Relacje z klientami i partnerami biznesowymi opieramy na wzajemnym zaufaniu oraz lojalności.

 

5. Czas rozliczenia

Każdy projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych wymaga żmudnej procedury rozliczenia i udokumentowania. Wnioski o płatność częściową i końcową, kontrola z instytucji finansującej, korekty sprawozdań to tylko nieliczne z obowiązków jakie należy wypełnić. Z przyjemnością zdejmiemy z naszych klientów ten ciężar. Mamy doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich.

najczęściej czytane

2 grudnia 2020 2 min. czytania
dotacje 2021
― aktualności, dotacje, felieton ―

Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020