Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

1.2 Badania, rozwój i innowacje

w przedsiębiorstwach

Dotacja dla firm z województwa śląskiego na rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

grudzień 2023

Konkurs 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach oferuje wsparcie finansowe dla projektów badawczo-rozwojowych, prac eksperymentalno-rozwojowych oraz infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R.

Projekt musi realizować prace przemysłowe lub eksperymentalno-rozwojowe.

W konkursie mogą brać udział duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe lub przemysłowe.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Konkurs skierowany skierowany jest do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.

Wsparcie w ramach tego programu skupia się głównie na MŚP, ale przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw pod warunkiem, że zapewnią one konkretną dyfuzję efektów działalności B+R do polskiej gospodarki.

Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw jest podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania ich zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Wsparcie w ramach programu będzie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych), w tym:

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Informacje dodatkowe

Beneficjent aplikujący o wsparcie zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych jako n+1, n+2 lub n+3, w zależności od rodzaju projektu, który jest realizowany. 

Zasada n+1

Projekty:

Projekty w ramach których następuje tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego lub wdrożenie wyników prac B+R

Dopuszczalny termin realizacji projektu: 1 rok

Zasada n+2

Projekty:

Projekty dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych

Dopuszczalny termin realizacji projektu: 2 lata

Projekty realizowane w ramach tego celu szczegółowego muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Jeśli Beneficjent przerwie realizację projektu badawczego lub zrezygnuje z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R, nie będzie zobowiązany do zwrotu środków tylko wtedy, gdy wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych lub ze względu na brak wartości merytorycznej wyników prac B+R lub nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

85%

Minimalna wartość dofinansowania

2 mln PLN

Alokacja w konkursie

376 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

grudzień 2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu