Polska Wschodnia

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Wsparcie dla firm w celu zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Wsparcie zostanie przeznaczone na audyt technologiczny, a następnie wdrożenie wypracowanych rozwiązań, w tym przeszkolenie pracowników.

Dla kogo:

MŚP

Min. wartość projektu:

1 mln PLN

Start naboru

2.07.2023

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP jest częścią Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027. Jego głównym celem jest wspieranie transformacji w kierunku przemysłu 4.0, koncentrując się na wprowadzaniu zmian w procesach, takich jak automatyzacja i robotyzacja.

Do kogo skierowana jest dotacja?

MŚP prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, tj. województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów: : grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Działalność na danym terenie musi być prowadzona co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć środki?

Wyłączony jest zakup gruntów, nieruchomości i ogólnych kosztów budowlanych (niezwiązanych z instalacją urządzeń). 

Preferowane będą projekty obejmujące nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego.

Etapy procesu produkcji

Konieczne jest, wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej* w procesie biznesowym polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Proces produkcji obejmuje następujące etapy:

1. technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),

2. magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,

3. transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,

4. kontroli jakości wyprodukowanych produktów,

5. pakowania.

*innowacja procesowa – to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo (najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu).

Informacje dodatkowe

W programie na początku należy przeprowadzić audyt technologiczny wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. rozpoznać procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji. Na tej podstawie należy przygotować mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 Co ważne, mapa drogowa musi być załączona do wniosku o dofinansowanie. Wszelkie inwestycje i zakupy muszą wynikać z rekomendacji zamieszczonych w Mapie Drogowej i realizować działania na rzecz automatyzacji lub robotyzacji, prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. wartość projektu:

4.285 mln PLN

Min. wartość projektu:

1 mln PLN

Alokacja w konkursie

100 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru I:

2 lipca 2023 – 25 października 2023

Termin naboru II:

2 sierpnia 2023 – 8 listopada 2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o Automatyzacji i robotyzacji w MŚP

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu