Otwarte innowacje - refundacja kosztów transakcji transferu technologii

Dla kogo

MŚP

Poziom dofinansowania

do 70%

Termin naboru wniosków

do 8 października 2021

PO IR 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii to program grantowy mający na celu budowanie kultury otwartych innowacji, kreowanie i wspieranie transakcji transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

1.

mające status MŚP

2.

zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie RP

3.

niebędące w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie z Dawcą Technologii

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Innowacja produktowa

to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług.

Innowacja procesowa

czyli innowacja w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Koszty kwalifikowalne

Wymogi dodatkowe

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie:
200 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania:
70%

(w ramach de minimis lub RPI)

W czym pomagamy?

0

projektów badawczych

0

projektów

0

mln pln dotacji

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.