Przemysł 4.0 - dotacja dla firm produkcyjnych
na cyfryzację, automatyzację i robotyzację​

Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

800 000 zł

Termin naboru wniosków

15-30 czerwca 2021

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

W ramach konkursu Przemysł 4.0 oferujemy przygotowanie zarówno wniosku o dofinansowanie jak i mapy drogowej – obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie, w sposób kompleksowy przedstawiającego transformację firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane technologie

Koszty kwalifikowane

Wspierane technologie

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

1.

prowadzą działalność
produkcyjną

2.

przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł

3.

mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie
800 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania 85% (w ramach de minimis) lub zgodnie Mapą Pomocy Regionalnej.

W czym możemy pomóc?

Przemysł 4.0

W ramach konkursu Przemysł 4.0 oferujemy przygotowanie zarówno wniosku o dofinansowanie jak i mapy drogowej – obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie, w sposób kompleksowy przedstawiającego transformację firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

350 mln zł

Pozyskaliśmy dotacje na projekty o wartości 350 mln zł.

200 mln zł

Projekty o wartości kolejnych 200 mln zł są obecnie w trakcie oceny.

234 projekty

Przygotowaliśmy i rozliczamy zarówno projekty badawcze, inwestycyjne jak i wspierające różne inne potrzeby przedsiębiorstw: np. rozwój eksportu, designu czy cyfryzację.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.