Rozliczanie projektów

BLDG zajmuje się wspomaganiem klientów w prawidłowym realizowaniu ich projektów, dofinansowanych ze źródeł publicznych. Dla projektów którym przygotowujemy wnioski, rozliczenie jest częścią kompleksowej usługi.

Możemy również profesjonalnie zająć się każdym innym projektem. Nie tylko szkolimy z zasad rozliczania pomocy publicznej i prowadzenia ewidencji wydatków w projekcie, zajmujemy się bezpośrednio wszelkimi aspektami realizacji projektu.

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Składamy wnioski o płatność. Przygotowujemy wszystkie dokumenty konieczne do wypłaty środków dotacji. Na podstawie uzyskanych pełnomocnictw i dostępów do systemu SL2014 (lub innych), przygotowujemy wnioski o płatność zaliczkową, refundacyjną, końcową, wnioski sprawozdawcze jak również na bieżąco aktualizujemy bazę personelu. Wstępnie kontrolujemy dokumenty przygotowywane przez Klienta.

Przeprowadzamy procedury zakupowe. Po ustaleniu z Klientem przedmiotu zamówienia, terminów, warunków dostępowych oraz kryteriów wyboru wykonawcy przygotowujemy pełną treść zapytań ofertowych, niezbędnych oświadczeń i innych dokumentów związanych z wyborem wykonawców lub dostawców w projektach. Sprawdzamy oferty, umowy i pozostałe dokumenty. Przygotowujemy protokoły wyboru wykonawców. Obsługujemy w imieniu Klienta bazę konkurencyjności.

Zarządzamy zmianami w projektach . Wyjaśniamy z właściwymi instytucjami ewentualne wątpliwości w zakresie bieżącej realizacji projektów. Aktualizujemy harmonogramy płatności i rzeczowo-finansowe. Na bieżąco konsultujemy wszystkie wątpliwości związane z wykorzystaniem pomocy publicznej. Przygotowujemy niezbędne raporty w okresie trwałości projektu.

Wspieramy klienta w trakcie kontroli projektu. Przygotowujemy dokumenty związane z planowaną kontrolą. Przed kontrolą przeprowadzamy wewnętrzny audyt a w trakcie kontroli w siedzibie Klienta bierzemy w niej aktywny udział. Udzielamy wyjaśnień do zaleceń i informacji pokontrolnych.

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek

Umów się na rozmowę z ekspertem

W obliczu dzisiejszych wyzwań przedsiębiorcy potrzebują skutecznie zarządzać zmianą na każdym etapie jej wdrażania. Wymaga to szczegółowej analizy biznesowej i finansowej, modelowania procesów, opracowania dokumentacji, pozyskania finansowania oraz wsparcie w jego rozliczeniu. Potrafimy pomóc w każdym z tych obszarów.