Badania i rozwój przedsiębiorstw

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART –  moduł B+R

Dotacja w ramach FENG umożliwiająca finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników na rynek. 

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

do 70%

Start naboru

10 maja 2023

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Ścieżka SMART oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać obszar badań i rozwoju.

Unikalną cechą tego programu jest modułowa formuła projektów, która pozwala przedsiębiorcom złożyć jeden wniosek i sfinansować różne etapy innowacyjnego przedsięwzięcia, w tym prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie nowych rozwiązań, infrastrukturę B+R, internacjonalizację, rozwój kompetencji, cyfryzację oraz działania związane z zieloną gospodarką.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. Ścieżki SMART.

Moduły Ścieżki SMART

Zdefiniowane w ramach programu FENG moduły dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Moduły obligatoryjne

  • prace badawczo-rozwojowe
  • wdrożenie innowacji

Moduły opcjonalne

  • infrastruktura B+R
  • internacjonalizacja
  • kompetencje
  • cyfryzacja
  • zazielenienie

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Harmonogram naborów w Ścieżce Smart

NaboryRozpoczęcieZakończenie
I nabór (MŚP i duże przedsiębiorstwa)21 lutego 20239 maja 2023
II nabór (MŚP i duże przedsiębiorstwa)10 maja 202330 października 2023
Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności (MŚP i duże przedsiębiorstwa)6 lipca 202330 października 2023
Nabór dla konsorcjów*24 listopada 20238 lutego 2024
III nabór (MŚP i duże przedsiębiorstwa)marzec 2024kwiecień 2024

*Projekty konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z firmami dużymi oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO).

 
 

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

PRACE B+R

Zakres działań: przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu oraz testowanie rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Przykładowe koszty:

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu