KPO

A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Dotacja na dywersyfikację kanałów dystrybucji, w tym rozbudowę i modernizację infrastruktury logistycznej i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dla kogo:

MŚP i duże firmy

Poziom dotacji:

do 50%

Start naboru

1 czerwca 2023

1 czerwca 2023 rozpocznie się nabór wniosków w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej KPO – w związku z wykonywaniem działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Program skierowany jest do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, które posiadają wpis do ewidencji producentów i wykonują na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie:

 • wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, lub
 • przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne), 

Lp.

KOD PKD

Nazwa działalności zgodnie z PKD

 
 1.  

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

 
 1.  

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

 
 1.  

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 
 1.  

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 
 1.  

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 
 1.  

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj

olejów i tłuszczów jadalnych

 
 1.  

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

 
 1.  

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

 
 1.  

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

 
 1.  

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 
 1.  

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

 
 1.  

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C 

Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

 
 1.  

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolnospożywcze rynki hurtowe

 
 1.  

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

 

Dofinansowanie będzie udzielane na:

Kwalifikują się koszty poniesione od dnia 1 lutego 2020 r.

Na co można przeznaczyć środki?

Koszty kwalifikowalne projektu nie obejmują:

 • podatku VAT,
 • zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 • wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie, umowę o dzieło;
 • zakupu gruntów lub innych nieruchomości;
 • zakupu maszyn, urządzeń, środków transportu oraz budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu/modernizacji budynków i budowli, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania.

 

Realizacja przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym maksymalnie do 31.10.2025.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wysokość wsparcia:

250 000 PLN (na jedno przedsięwzięcie)

Maks. wysokość wsparcia:

15 000 000 PLN (na ostatecznego odbiorcę)

Poziom dofinansowania:

zgodnie z mapą pomocy regionalnej, (maks. 50%)

W ramach oceny wniosków premiowane będzie:
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • realizacja projektu na na terenie powiatu o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia oraz realizowanie przedsięwzięcia przez z spółdzielnie;
 • wprowadzenie do obrotu żywności ekologicznej potwierdzonej certyfikatem wydanym przed dniem 1 stycznia 2023 r. (kryterium weryfikowane na podstawie danych GIJHARS, ARiMR).
Premiowani będą również Wnioskodawcy, którzy nie złożyli wniosku w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO – wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu