Ulga B+R – ulga podatkowa dla przedsiębiorstw
prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R umożliwia dwukrotne rozliczenie tego samego wydatku na działalność B+R w wyniku podatkowym – najpierw jako koszt podatkowy, a następnie jako tzw. koszt kwalifikowany pomniejszający podstawę opodatkowania. W efekcie ten sam wydatek na badania lub rozwój może dwukrotnie pomniejszyć obciążenie podatkowe.

 • Przedsiębiorstwa rozliczające podatek według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki podatkowej mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% wydatków poniesionych na działalność badawczo – rozwojową.
 • Przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo – rozwojowego mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 150% wydatków poniesionych na działalność badawczo – rozwojową.

Co należy zrobić by skorzystać z ulgi?

Do skorzystania z ww. preferencji podatkowych niezbędne są następujące działania:

 • identyfikacja obszarów działalności B+R,
 • przegląd wydatków przedsiębiorstwa oraz identyfikacja kosztów kwalifikowanych,
 • alokacja kosztów kwalifikowanych do zidentyfikowanych obszarów działalności B+R,
 • analiza ujęcia kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej,
 • zgromadzenie i przegląd dokumentacji działalności B+R (m.in. pracowniczej oraz projektowej),
 • rozliczenie ulgi B+R w ramach zeznania podatkowego lub korekty zeznania podatkowego,
 • identyfikacja i zabezpieczenie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego (np. poprzez wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową w przypadku działalności  niestandardowej),
 • skorzystanie ze zwrotu gotówkowego (opcjonalnie)
Blog

Jakie koszty się kwalifikują?

Zakres naszych usług

 1. Audyt – w ramach tego etapu nasi doradcy przeanalizują działalność przedsiębiorcy w kontekście możliwości skorzystania z ulgi B+R oraz innych pokrewnych rozwiązań:
  • Zryczałtowane pracownicze koszty podatkowe (50%).
  • Ulga IP BOX.
  • Ulga na komercjalizację własności intelektualnej.
  • Nasi doradcy zidentyfikują obszary B+R, przeanalizują wydatki i zakwalifikują koszty, sprawdzą czy prowadzona jest właściwa dokumentacja. Rezultatem audytu będzie raport stanowiący dla zarządu podstawę decyzyjną odnośnie zasadności wdrożenia rozwiązań w przedsiębiorstwie.

 2. Wdrożenie rozwiązań – Po decyzji zarządu o wdrożeniu rozwiązań nasi doradcy zmapują procesy realizowane w przedsiębiorstwie i opracują wzory dokumentów formalno-prawnych dostosowanych do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności. Określą kategorie kosztów i limitów do odliczenia, zweryfikują prawidłowość wyliczeń, w razie konieczności wystąpią do odpowiednich instytucji o niezbędne zaświadczenia, przygotują wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok oraz przygotują niezbędne do rozliczenia załączniki.

350 mln zł

Pozyskaliśmy dotacje na projekty o wartości 350 mln zł.

200 mln zł

Projekty o wartości kolejnych 200 mln zł są obecnie w trakcie oceny.

234 projekty

Przygotowaliśmy i rozliczamy zarówno projekty badawcze, inwestycyjne jak i wspierające różne inne potrzeby przedsiębiorstw: np. rozwój eksportu, designu czy cyfryzację.

Nasi doradcy zapewnią wsparcie na każdym etapie procesu analizy i wdrożenia rozwiązań. Usługa realizowana będzie z udziałem doradcy ds. badawczo – rozwojowych, którego kompetencje pozwolą na rzetelną analizę działalności B+R oraz doradcy ds. podatkowych, który będzie sprawował nadzór nad właściwą dokumentacją procesów.

Nie wiesz czy możesz skorzystać z Ulgi B+R?

Umów się na konsultację, a my zweryfikujemy dla Ciebie czy warto zastosować tę ulgę w Twojej firmie.