Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

1.1 Badania i rozwój

Dotacja dla firm z województwa podkarpackiego na rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

do 80%

Start naboru

08.2023

Konkurs 1.01 Badania i rozwój oferuje wsparcie finansowe dla projektów badawczo-rozwojowych oraz prac eksperymentalno-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego.

Cechą charakterystyczną konkursu jest modułowość projektów przedkładanych do dofinansowania – przedsiębiorcy mają możliwość ujęcia w jednym wniosku różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia i sfinansowania zarówno kosztów przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, budowy infrastruktury B+R czy prac wdrożeniowych.

W konkursie mogą brać udział duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe lub przemysłowe.

Kto może skorzystać z dotacji?

Konkurs skierowany skierowany jest do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego.

Wsparcie w ramach tego programu skupia się głównie na MŚP, ale przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw pod warunkiem, że zapewnią one konkretną dyfuzję efektów działalności B+R do polskiej gospodarki.

Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw jest podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania ich zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Wsparcie w ramach programu będzie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych).

Promowane będą projekty zgodne z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Wsparcie modułowe

Moduły obligatoryjne

  • prace badawczo-rozwojowe
  • infrastruktura B+R

Moduł opcjonalny

  • prace wdrożeniowe

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wartość projektu:

1 mln PLN

Maks. poziom dotacji:

70%*

Maks. poziom dotacji (moduł badawczy):

80%**

*Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy: mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%,  duże przedsiębiorstwo – 50%

**Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwo – 75%,  duże przedsiębiorstwo – 65%

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

lipiec 2023 – listopad 2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu