FESL 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

Dotacja na innowacje cyfrowe w MŚP województwa śląskiego, umożliwiająca wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych, automatyzację procesów biznesowych oraz rozwój kompetencji pracowników.

Dla kogo:

MŚP z woj. ślaskiego

Poziom dotacji:

do 60%

Start naboru

8.04.2024

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP to działanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027, które oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa śląskiego wsparcie na wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych, automatyzację procesów biznesowych oraz rozwój kompetencji pracowników. Dotacja przewiduje do 60% dofinansowania, przy minimalnej wartości dotacji wynoszącej 500 tys. zł, skierowana jest do firm produkcyjnych (preferowane) i usługowych z minimum 3-letnim stażem, prowadzących działalność na obszarze województwa śląskiego.

Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Beneficjent musi zrealizować projekt w ciągu jednego roku.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

MŚP prowadzące działalność na terenie woj. śląskiego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie i prowadzące działalność co najmniej 3 lata.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Dodatkowo przewiduje się wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, które są niezbędne do realizacji i utrzymania inwestycji ujętej we wniosku, a także w zakresie usług doradczych.

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa

Na co można przeznaczyć środki?

Kiedy mamy do czynienia z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego?

Zmiana zasadnicza w procesie produkcyjnym występuje, gdy nowa inwestycja prowadzi do produkcji zupełnie nowego produktu, który dotychczas nie był wytwarzany przez dany zakład. W takim przypadku nie jest to jedynie zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego produktu, lecz bardziej dywersyfikacja produkcji, co oznacza wprowadzenie nowych produktów, co z kolei wymaga stworzenia nowych zdolności produkcyjnych związanych z produkcją tego nowego produktu. Natomiast, jeśli nowa inwestycja prowadzi do kontynuacji produkcji tego samego produktu, jest to uznawane za zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym poprzez:

Premiowane projekty

Premiowane są projekty, które:

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

60%

Minimalna wartość projektu

1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

6 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

8.04.2024 - 21.05.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu