FESL 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Wsparcie dla prac badawczych na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów.

Dla kogo:

duże (przy współpracy z MŚP), średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

27 czerwca 2024

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji to nowy konkurs uruchomiony w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych (z wyłączeniem badań podstawowych) skierowanych na proces transformacji. Nabór do konkursu odbędzie się od 27 czerwca 2024 roku do 12 września 2024 roku.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Konkurs skierowany skierowany jest do dużych (projekt przy współpracy z MŚP), średnich, małych i mikro przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Dotacja możłiwa jest również dla partnerstw przedsiębiorstw i organizacji badawczych, przy czym partner wiodący musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego.

Do wsparcia będą kwalifikować się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe, prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, lub same prace eksperymentalo – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, nakierowane na proces transformacji.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, których realizacja powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.
Wdrożenie wyników prac B+R będzie dopuszczalne jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym, przyczym musi on stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. poniżej 50%).

Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Informacje dodatkowe

Beneficjent aplikujący o wsparcie zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych jako n+1, n+2 lub n+3, w zależności od rodzaju projektu, który jest realizowany. 

Zasada n+1

Projekty:

Projekty w ramach których następuje tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego lub wdrożenie wyników prac B+R

Dopuszczalny termin realizacji projektu: 1 rok

Zasada n+2

Projekty:

Projekty dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych

Dopuszczalny termin realizacji projektu: 2 lata

Projekty realizowane w ramach tego celu szczegółowego muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Jeśli Beneficjent przerwie realizację projektu badawczego lub zrezygnuje z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R, nie będzie zobowiązany do zwrotu środków tylko wtedy, gdy wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych lub ze względu na brak wartości merytorycznej wyników prac B+R lub nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

85%

Minimalna wartość dofinansowania

2 mln PLN

Alokacja w konkursie

222,5 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

27.06.2024 – 12.09.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu