RPO MAŁOPOLSKIE

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wsparcie dla firm z Małopolski na rozwój lub budowę zaplecza badawczo-rozwojowego 

Dla kogo:

MŚP i duże firmy z woj. małopolskiego

Poziom dotacji:

do 60%

Start naboru

I kwartał 2024

1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw to konkurs adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, oferujący do 60% wsparcia, dający szansę na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez inwestycje w zaawansowaną aparaturę, urządzenia laboratoryjne i oprogramowanie.

Do kogo skierowana jest dotacja?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski

Rodzaje inwestycji:

Premiowane będą projekty, gdzie środki będą przeznaczone na zakup infrastruktury B+R*, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

*Infrastruktura B+R oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

60%

Alokacja w konkursie

55 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

I kwartał 2024 – II kwartał 2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu