FENG

3.1 Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorców w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

Dla kogo:

MŚP i mid-caps

Poziom dotacji:

do 80%

Start naboru

25 kwietnia 2024

Kredyt Ekologiczny to uruchomiony w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) nowy instrument finansowania efektywności energetycznej dla MŚP oraz mid-caps.

Firmy o statusie mikro, małego, średniego lub dużego (do 3 000 pracowników) przedsiębiorstwa będą mieć szansę ubiegać się o środki na realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną swojej działalności. Dotacja może być przeznaczona na modernizację infrastruktury lub ulepszenie procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia co najmniej 30% efektywności energetycznej. Maksymalna wysokość dofinansowania to 80% wartości kosztów kwalifikowalnych i będzie uzależniona od lokalizacji projektu i rozmiaru przedsiębiorstwa.

Dla kogo dotacja?

Program skierowany jest do MŚP i mid-caps (podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników,  którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR)

Na co można przeznaczyć środki?

Na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez zmianę procesów produkcyjnych i inwestycje związane z modernizacją infrastruktury.

Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Koszty kwalifikowane

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. wysokość wsparcia:

50 000 000 EUR

Min. poziom dotacji:

25%

Max. poziom dotacji:

80%*

W ramach Kredytu ekologicznego istnieje kilka typów pomocy publicznej, które określają różne poziomy wsparcia:

1. W ramach RPI – od 0 do 70%

2. Pomoc na usługi doradcze – 50%

3.Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną – od 30 do 65%

4. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – od 45 do 80%

5. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy – od 45 do 80%

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

25.04.2024 - 25.07.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu