Kredyt ekologiczny

Dla kogo

MŚP oraz mid-caps

Poziom dofinansowania

do 70%

Dla kogo?

MŚP oraz mid-caps zatrudniających do 3000 pracowników

Na co?

Na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez zmianę procesów produkcyjnych i inwestycje związane z modernizacją infrastruktury.

Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie 30%.

Co można finansować?

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych. Jego wysokość będzie zależna od lokalizacji inwestycji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz wielkości przedsiębiorstwa

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.