Dotacje dla firm

Pozyskujemy dotacje na inwestycje i B+R

Wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu dotacji na finansowanie ich potrzeb, w tym projekty badawcze, projektowanie i wdrażanie nowych produktów i technologii, rozbudowę zakładów produkcyjnych, promocję międzynarodową oraz ochronę patentową. 

Nasze specjalizacje

Doradcy BLDG to zespół ekspertów z różnych dziedzin biznesowych, którzy łączą doświadczenie w projektach B+R z wiedzą akademicką. Nasza praktyka opiera się na skutecznym zarządzaniu projektami, które przypisujemy sprzedawcom wedłuch ich specjalizacji. 

ZAKRES USŁUG

Kompleksowo wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji

Analiza

Przeprowadzimy analizę działalności w celu określenia możliwości uzyskania dotacji​

Modelowanie projektu

Wypracujemy koncepcję projektu zwiększającą szanse na uzyskanie dofinansowania​

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Ocena wniosku

Udzielamy wsparcia i odpowiedzi na pytania instytucji odpowiedzialnej za nabór.

Umowa o dofinansowanie​

Wspieramy w całym procesie zawierania umowy o dofinansowanie.

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami.

FENG

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to najbardziej kompleksowy z konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Głównym celem programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez realizację prac B+R i wdrożenie innowacji.

BGK

Kredyt technologiczny

Kredyt na innowacje technologiczne to bezzwrotna dotacja przeznaczona na spłatę kapitału kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący. Celem dotacji jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne.

FENG

Kredyt ekologiczny

Kredyt Ekologiczny to nowy instrument finansowania efektywności energetycznej dla MŚP oraz mid-caps. Dotacja może być przeznaczona na modernizację infrastruktury lub ulepszenie procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia co najmniej 30% efektywności energetycznej.

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze