Pozyskiwanie dotacji

BLDG pozyskuje różnego rodzaju dotacje na finansowanie potrzeb przedsiębiorstw, w tym projekty badawcze, projektowanie i wdrażanie nowych produktów i technologii, rozbudowę zakładów produkcyjnych, promocję międzynarodową, ochronę patentową. 

Jak działamy?

  • Analizujemy potrzeby przedsiębiorstw, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwości tworzenia i wdrażania nowych produktów, usług lub technologii w ramach projektów badawczo-rozwojowych lub inwestycyjnych. Wybieramy i rekomendujemy najkorzystniejsze źródła finansowania.
  • Doradzamy we właściwym planowaniu projektu. Tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe. Pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu. Proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
  • Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.
  • Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu.

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek.

Dotacje którymi możesz się zainteresować:

Umów się na rozmowę z ekspertem

W obliczu dzisiejszych wyzwań przedsiębiorcy potrzebują skutecznie zarządzać zmianą na każdym etapie jej wdrażania. Wymaga to szczegółowej analizy biznesowej i finansowej, modelowania procesów, opracowania dokumentacji, pozyskania finansowania oraz wsparcie w jego rozliczeniu. Potrafimy pomóc w każdym z tych obszarów.