Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

1.3 Wsparcie MŚP

Dotacja na wdrożenia wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Dla kogo:

MŚP z woj. podkarpackiego

Poziom dotacji:

do 70%

Start naboru

1.10.2023

1.3 Wsparcie MŚP to działanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, które skupia się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wdrażania wyników prac B+R do ich własnej działalności gospodarczej.

Program ten ma na celu pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu innowacyjnych produktów/usług oraz wdrażaniu nowych procesów produkcyjnych, obejmujących rozwiązania z obszarów Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOZ) oraz Przemysłu 4.0.

Zgłaszane projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej

Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31.12.2025.

Do kogo skierowana jest dotacja?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego.

Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa które prowadzą działalność na terenie woj. podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

W ramach niniejszego postępowania można złożyć tylko jeden wniosek o
dofinansowanie.

Rodzaje inwestycji:

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

800 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

3 mln PLN

Pomoc zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

– średnie przedsiębiorstwo – 60%.

 

Minimalny wkład własny beneficjenta:

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,

– średnie przedsiębiorstwo – 40%.

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

1.10.2023 – 30.10.2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu