ELB 1.1 Badania i innowacje

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

1.1 Badania i innowacje

Środki na zwiększenie zdolności innowacyjnych i wdrażania nowych technologii dla firm z województwa lubuskiego.

Dla kogo:

MŚP i duże firmy z woj. lubuskiego

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

1.12.2023

FELB 1.1 Badania i Innowacje to inicjatywa wspierająca MŚP oraz duże firmy z województwa lubuskiego. Oferuje wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wspierające działalność badawczą i rozwojową. 

Celem działania jest przede wszystkim wsparcie procesów innowacyjnych poprzez działalność B+R oraz zwiększenie zdolności wdrażania i komercjalizacji wyników badań przez podmioty z regionu.

Typy projektów:
II. Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
III. Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe.

W ramach działania realizowane będą projekty wyłącznie w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego tj. Zielona gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł. Preferowane będą projekty wykorzystujące rozwiązania proekologiczne.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 1 grudnia 2023, a zakończenie na 31 stycznia 2024.

1.1 Badania i innowacje

Do kogo skierowana jest dotacja?

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest pod warunkiem podjęcia współpracy z MŚP i przedstawienia korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Typy projektów 

1. Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

W ramach tego typu przewiduje się inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw powinny zmierzać do kreowania innowacyjnych produktów i usług, spójnych z obszarami RIS województwa lubuskiego. Możliwość dofinansowania kompetencji pracowników wyłącznie jako element projektu.

2. Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

Udzielane będzie kompleksowe wsparcie projektów przedsiębiorstw obejmujących następujące moduły:

Moduł prace B+R jest obligatoryjny a pozostałe moduły są fakultatywne przy czym Wnioskodawca wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb.

Dofinansowaniem mogą być objęte takie projekty B+R, które będą obejmowały badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

W ramach modułu infrastruktura B+R można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami RIS województwa lubuskiego. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożeniową wyników prac B+R wykraczających poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będzie realizowane poprzez dotację warunkową.

Uzyskanie dofinansowania na fazę wdrożeniową będzie uwarunkowane pomyślnym zakończeniem prac B+R. W ramach tego typu projektu możliwe jest wsparcie technologii cyfrowych jako element projektu niezbędny do realizacji głównej części przedsięwzięcia.

Możliwa jest realizacja projektu w partnerstwie – konsorcjum, z innym przedsiębiorstwem lub organizacjami badawczymi. W przypadku realizacji projektów przez konsorcja (również z organizacją badawczą), obligatoryjnym warunkiem jest, aby w jego skład wchodziło przedsiębiorstwo, jako lider konsorcjum.

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wartość projektu:

1 mln PLN

Poziom dotacji

do 85%

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

1.12.2023 – 31.01.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu