Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla BLDG jednym z priorytetów, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej http://bldg.pl/ (dalej zwaną „Stroną”) oraz z Naszych kanałów w mediach społecznościowych: Facebook (https://www.facebook.com/BLDG-Doradztwo-628878567283003/ i LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/bldg-doradztwo oraz YouTube https://www.youtube.com/channel/UCp3dAFp0tcD7J_VdY9VwBWA (dalej zwanych: „Kanałem”). 

 

1. Administrator danych osobowych

 

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BLDG Dotacje sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701  Kraków, KRS: 0000941338 (“BLDG” lub “My”).

 

1.2. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

 

1.3. pocztą – na adres ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków;

 

1.3.1. telefonicznie – pod numerem telefonu +48 669 280 504;

 

1.3.2 mailowo biuro@bldg.pl

 

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych
Udzielenie odpowiedzi na zapytania, komentarze i uwagi kierowane do nas:
-mailowo,
-telefonicznie,
-za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
-za pośrednictwem Kanału
Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, który polega na zapewnieniu komunikacji z użytkownikami Strony i Kanału (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f. RODO)
Budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z Nami poprzez prowadzenie Kanału przy wykorzystaniu jego funkcjonalności, na warunkach określonych przez dostawcę tego Kanału oraz informowanie za jego pomocą o Naszej aktywności, promowanie różnych wydarzeń, które organizujemy i Naszej marki, produktów oraz usług i komunikacja za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Kanału (komentarze, obserwowanie, polubienie, chat) Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, który polega na:
budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z Nami;
możliwości oceny jakości Naszych produktów i usług oraz przewidywania potrzeb klientów,
(podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f. RODO)
Analiza sposobu korzystania ze Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz poprawa jej funkcjonowania Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, który polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz na prowadzeniu marketingu własnych produktów lub usług
Dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych polegający na dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f. RODO)

 

 

3. Zakres przetwarzanych danych

 

Następujące Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów wskazanych powyżej:

 

3.1. gdy wysyłasz do Nas zapytanie, komentarz lub uwagę lub, gdy kontaktujesz się telefonicznie:

 

– imię, nazwisko, adres e-mail, data i godzina wysłania e-maila lub zapytania za pośrednictwem formularza na Stronie, adres IP, inne dane, które zawrzesz w mailu lub w zapytaniu w formularzu na Stronie lub w rozmowie telefonicznej;

 

3.2. gdy korzystasz z funkcjonalności Kanału:

 

– dane zawarte w twoim profilu w Kanale takie jak imię i nazwisko, pseudonim, dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu kierowanym do Nas za pośrednictwem Kanału, dane, które zawrzesz w komentarzu lub wpisie w Kanale.

 

3.3. gdy korzystasz z funkcjonalności kontaktu przez formularz kontaktowy:

 

– dane imię, nazwisko,, adres mail, nr telefonu, nazwa firmy

 

3.4. gdy subskrybujesz Newsletter: 

 

– imię, adres e-mail, data i godzina zapisania się do Newslettera, adres IP urządzenia, z którego wysyłasz zgłoszenie subskrypcji do Newslettera określający kraj i język przeglądarki internetowej, z której korzystasz, dane o Twojej aktywności związanej z subskrypcją Newslettera;

 

3.5. gdy odwiedzasz Stronę, a także gdy klikasz we wtyczki mediów społecznościowych: 

 

– adres IP urządzenia, z którego korzystasz, identyfikator przeglądarki, z której korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony, inne dane zbierane za pomocą plików cookies.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę (tj. dostawcom usług hostingowych i chmurowych, podmiotowi świadczącemu na Naszą rzecz usługi social media) lub inny instrument prawny oraz dostawcy Kanału na zasadach niepodlegających zmianie i innym odbiorcom, jeżeli wynikać będzie to z przepisów obowiązującego prawa.

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Nie przekazujemy twoich danych poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Kanału z zastosowaniem stosowanych przez dostawców Kanału klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Zobacz więcej odnośnie do zasad przetwarzania danych przez Facebook pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, przez LinkedIn pod tym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  oraz przez YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines 

 

6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 

6.1. dla celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, komentarze i uwagi kierowane do Nas:

 

– od dnia przekazania nam zapytania, komentarza, uwagi do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy, w związku z którą się kontaktujesz, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 

6.2. dla celu korzystania z funkcjonalności Kanału:

 

– według zasad określonych przez dostawcę Kanału albo tak długo jak posiadasz konto w Kanale albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 

6.3. dla celu wysyłania wiadomości z usługi Newsletter: 

 

– od subskrypcji Newslettera do chwili wypisania się z Newslettera, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 

6.4. dla celu analizy sposobu korzystania ze Strony, dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz poprawy jej funkcjonowania:

 

– tak długo, jak korzystasz ze Strony, albo według zasad określonych przez dostawców narzędzi stosowanych przez Nasze Strony (zobacz informację o zasadach retencji danych właściwego dostawcy narzędzia), albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 

6.5. dla celów archiwalnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami: 

 

– od chwili zebrania Twoich danych do czasu, przez jaki istnieje nasz prawnie uzasadniony interes, nie dłużej niż przez 10 lat, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

7. Masz prawo:

 

7.1. żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

7.2. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

7.3. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania;

 

7.4. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi;

 

7.5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

9. Podane przez Ciebie dane nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania przez Administratora decyzji, w tym do profilowania.

 

10. Polityka Cookies 

 

10.1. Sesyjne pliki cookie

 

– Aby umożliwić niezakłócone korzystanie ze Stron, korzystamy z tzw. sesyjnych plików cookie. Pliki te zawierają niewielkie ilości informacji i są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika odwiedzającego naszą Stronę. W sesyjnym pliku cookie zapisany jest losowo utworzony unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Plik cookie dodatkowo zawiera informacje o jego pochodzeniu i terminie ważności. W plikach cookie nie mogą być zapisywane jakiekolwiek inne dane. Przesłanie przez Nas sesyjnych plików cookie na Twoje urządzenie nie umożliwia nam przeglądania plików zapisanych na tym urządzeniu.

 

– Po zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przez Ciebie okna przeglądarki, sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

 

– Aby korzystać z usług oferowanych przez Naszą Stronę, które wymagają uwierzytelnienia, konieczne jest aktywowanie sesyjnych plików cookie.

 

10.2. Monitorujące pliki cookie

 

– Za każdym razem, gdy odwiedzasz Naszą Stronę, część ze zbieranych przez Nas danych jest wykorzystywana do celów oceny statystycznej. Zakres zbieranych danych opisano poniżej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i głównie w celu ciągłego usprawniania działania Naszej Strony i dostosowywania jej do Twoich wymogów biznesowych i prywatnych.

 

– Do celów śledzenia plików korzystamy z narzędzia Google Analytics. Podczas Twojej wizyty na Naszej Stronie zbieramy i oceniamy dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na Nasz serwer. Dane te są zbierane za pomocą skryptów języka JavaScript uruchamianych na poszczególnych podstronach. Skrypty te umieszczają monitorujące pliki cookie na Twoim urządzeniu w celu zidentyfikowania sesji Twojej przeglądarki oraz rozpoznania, że to Ty ponownie odwiedzasz Naszą Stronę.

 

– Zbierane są następujące dane:

 

 

10.3. Pliki cookies podmiotów trzecich

 

– W urządzeniach, z których korzystasz mogą być również zapisywane pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami portali społecznościowych, których wtyczki umieszczono na Stronie (Facebook, YouTube, LinkedIn), na których posiadamy profile społecznościowe. Umożliwia Ci to korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności. 

 

– Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.

 

10.4. Obsługa plików cookie

 

– W ustawieniach swojej przeglądarki możesz określić, które pliki cookie powinna ona obsługiwać. Domyślnie przeglądarki akceptują sesyjne pliki cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by odrzucała ona sesyjne pliki cookie. 

 

– Pamiętaj jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej Stronie.

 

11. Google Analytics

 

11.1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics do rejestrowania i zbierania danych o sposobie korzystania z Naszej Strony. Te informacje nie są spersonalizowane i pomagają nam usprawnić działanie Naszej Strony.

 

11.2. Google Analytics to narzędzie, dzięki któremu możemy mierzyć Twoje interakcje z treściami na Naszej Stronie. Podczas nawigacji między poszczególnymi stronami internetowymi Google Analytics udostępnia nam znaczniki JavaScript (biblioteki), aby rejestrować informacje o stronie, którą odwiedziłeś, na przykład adres URL strony. Biblioteki JavaScript Google Analytics wykorzystują pliki HTTP cookie, aby „pamiętać”, co zrobiłeś na poprzednich stronach i jak korzystałeś z Naszej Strony.

 

11.3. Możesz zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w witrynie. W tym celu zainstaluj dodatek dostępny pod poniżej wskazanym linkiem. Zabrania on kodowi JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), który działa w witrynach, udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w witrynie. https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

 

11.4. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z Twoich danych możesz znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

12. Google AdWords (Google Ads)

 

12.1. Nasza Strona korzysta z internetowego narzędzia Google AdWords (Google Ads), którego dostawcą jest Google Ireland Ltd, Dublin, Irlandia. 

 

12.2. To narzędzie używa plików cookie i podobnych technologii. 

 

12.3. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu Naszej Strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu. Pamiętaj jednak, że po wyłączeniu reklam spersonalizowanych Google będzie pokazywać wyłącznie reklamy ogólne, które nie będą wybierane w oparciu o dane dostępowe zebrane na Twój temat.

 

12.4. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z Twoich danych możesz znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy

 

13. Facebook Pixel

 

13.1. Nasze Strona stosują w celach marketingowych tzw. konwersję oraz retargeting (także „piksele Facebooka“) platformy społecznościowej Facebook należącej do Facebook Ireland Ltd., Irlandia. 

 

13.2. Piksele Facebooka wykorzystujemy w celu analizy ogólnych tendencji korzystania ze Strony, oceny skuteczności reklam na Facebooku oraz aby prezentować Ci zindywidualizowane na podstawie Twoich zainteresowań wiadomości reklamowe o Naszych produktach i usługach.

 

13.3. To narzędzie używa plików cookie i podobnych technologii. 

 

13.4. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu Naszej Strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z Pixela Facebooka.

 

13.5. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Facebook z Twoich danych możesz znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation