Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS)

1.1 Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) dla dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Dla kogo:

średnie, duże przedsiębiorstwa i spółdzielnie mieszkaniowe

Poziom dotacji:

do 50%

Start naboru

15.12.20223

Konkurs Efektywność energetyczna ma na celu wsparcie dużych i średnich firm w poprawie efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie oraz inne działania, takie jak modernizacja kotłowni, odzysk ciepła z procesów przemysłowych, instalacja urządzeń OZE i technologii związanych z wodorem.

Do kogo skierowana jest dotacja?

Program skierowany jest do dużych i średnich przedsiębiorstw (w formie pożyczki) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (w formie dotacji).

Premiowane są projekty:

  • zlokalizowane na terenie Polski wschodniej lub Śląsku
  • realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją.

W przypadku przedsiębiorstw wsparcie skierowane będzie na

  • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji),
  • ciągów transportowych,
  • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
  • instalację urządzeń OZE,
  • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, który może być kwalifikowany zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

 

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres projektu, wynosi 30%. Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Załącznikiem do wniosku musi być:

  • Strategia lub polityka inwestycyjna oraz biznesplan lub dokument równoważny powinny zawierać co najmniej informacje wskazane w załączniku nr X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Min. poziom dofinansowania:

25%*

Maks. poziom dofinansowania:

50%*

*Poziom wsparcia: zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa, zgodnie z mapa pomocy:

Intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej

Udział procentowy dotacji zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa i określany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Największe wsparcie mogą otrzymać średnie przedsiębiorstwa z makroregionu Polski Wschodniej – aż 60% kosztów netto inwestycji.

* dla średnich firm intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej jest większa o 10%

 

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

15.12.20223 – 15.02.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu