FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z województwa zachodnio-pomorskiego obejmujące: badania przemysłowe, prace rozwojowe, opracowanie prototypów oraz testowanie i walidację produktów i procesów.

Dla kogo:

MŚP i duże firmy z woj. zachodniopomorskie

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

31.10.2023

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw to działanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 mająca na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych firm, zarówno tych rozpoczynających, jak i rozwijających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej. Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do wdrożenia.

Finansowanie będzie mogło obejmować poszczególne elementy procesu badawczego:
– Badania przemysłowe:
– Prace rozwojowe:
– Opracowanie prototypów:
– Demonstracje:
– Opracowanie projektów pilotażowych:
– Testowanie:
– Walidacja nowych/ulepszonych produktów/procesów/usług:

Premiowane będą projekty ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej

Do kogo skierowana jest dotacja?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps) i ich konsorcja prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego

Realizowane projekty mogą składać się z następujących modułów: 

Przy czym wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej Moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Moduł – Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Moduły konkursu

Inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

85%

Maks. wartość dotacji modułu B+R

5 mln PLN

Alokacja w konkursie

47 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

31.10.2023 – 11.12.2023

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu