Blog

Nowe technologie w zakresie energii

Nowe technologie w zakresie energii

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” – wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie

Infostrateg

Infostrateg

Zakres tematyczny TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy   TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy,

EIC Accelerator i EIC Pathfinder

EIC Accelerator i EIC Pathfinder

EIC Accelerator   Co to jest?  Instrument finansowania UE wspierający rozwój przełomowych innowacji.     Co obejmuje? Finansowanie przełomowych innowacji w dowolnej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem

Bony na innowacje

Bony na innowacje

Małopolska: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje  Zapraszamy wszystkie mikro/małe/średnie firmy prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego do skorzystania z możliwości finansowania w ramach tzw. „Bonu