FENX 2.2 Rozwój oze

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 (FENIKS)

2.2 Rozwój OZE

Dotacja dla MŚP i rużych firm na realizację projektów związanych z budową i przebudową instalacji OZE

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

Start naboru

29.03.2024

2.2 Rozwój OZE  to konkurs planowany w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który ma na celu wspieranie przedsiębiorstw z całego kraju w realizacji innowacyjnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

Wsparcie skierowane na realizację projektów w zakresie budowy/ przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE a w szczególności biometanu i zielonego wodoru.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całego kraju.

Na co można przeznaczyć środki:

  1. Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. (kod 52)
  2. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

 

Na co można przeznaczyć środki?

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, o mocy:

1. energia elektryczna:
– wiatr: pow. 5 MWe,
– biomasa: pow. 5MWe,
– biogaz: pow. 0,5 MWe,
– woda: pow. 5 MWe,
– promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.

2. energia cieplna:
– biomasa: pow. 5 MWth,
– promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
– geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
– biogaz: pow. 0,5 MWth.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

29.03.2024 – 29.05.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu