Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Dotacja dla przedsiębiorców na inwestycje w kogenerację energetyczną i przemysłową

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

do 50%

Start naboru

22 kwietnia 2024

Konkurs Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu oferuje wsparcie finansowe na budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Program, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego, ma na celu promowanie wykorzystywania kogeneracji w przemyśle.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje i niskooprocentowane pożyczki na inwestycje wykorzystujące ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych oraz paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Celem programu jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu.

NFOŚiGW Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Obecny nabór skierowany jest do przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy, którzy planują inwestycje w kogenerację energetyczną i przemysłową.

W zależności od mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych, program jest podzielony na dwa zakresy:

  1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 211, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 50% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.
  2. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą. Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.
Wsparcie w ramach programu można przeznaczyć na:

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Informacje dodatkowe

Forma wsparcia to dotacja i pożyczka niskooprocentowana z NFOSiGW (6,15% RRSO). Wielkość dotacji zależy od rodzaju przedsiębiorstwa oraz typu kogeneracji:

  • Mikro i mały przedsiębiorca: 65% dla kogeneracji z OZE, 50% dla innych typów
  • Średni przedsiębiorca: 55% dla kogeneracji z OZE, 40% dla innych typów
  • Duży przedsiębiorca: 45% dla kogeneracji z OZE, 30% dla innych typów

Kryteria wyboru projektu to:

  1. Koszt redukcji CO2, im niższy tym wyższa liczba punktów w ocenie wniosku
  2. Koszt produkcji 1MWh z wnioskowanej instalacji, im niższy koszt tym wyższa liczba punktów w ocenie wniosku
  3. Premiowane jest wyłączenie z eksploatacji źródła opalanego węglem
  4. Zastosowanie magazynu energii
  5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Ponadto, wymagane jest sporządzenie studium wykonalności inwestycji, które uzasadnia wybrane/przyjęte rozwiązanie i odniesienie do alternatywnych rozwiązań. A także jak zawsze premiowane są projekty o wysokim stopniu przygotowania, czyli posiadające wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia, zgody, jakie prawo wymaga od tego typu instalacji.

Harmonogram i alokacja 

Termin naboru:

22.04.2024 – 19.12.2025

Alokacja

3.5 mld PLN

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu