3.2.1 Badania na rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MSP, którzy:

 

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

 

Dofinansowane mogą być przede wszystkim koszty:

  1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
  3. robót i materiałów budowlanych;
  4. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

 

Zapraszam do kontaktu w sprawie dalszych informacji:

Małgorzata Gerwel

tel. +48 530 807 543

malgorzata.gerwel@bldg.pl

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.