Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

Badania na Rynek

Najszybciej, bo jeszcze 9 grudnia 2020 r., zostanie ogłoszony nabór w ramach działania „Badania na rynek”.  Wnioski będzie można składać tylko do 17 lutego. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 milion zł. Ważne jest posiadanie zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie.

 

Szybka Ścieżka

Szybka ścieżka 1.1.1 PO IR – największe źródło dotacji na projekty B+R, będzie  dostępne od 22 marca do 4 maja 2021. Konkurs będzie podzielony na rundy. Będzie przeznaczony zarówno dla MŚP jak i dużych przedsiębiorstw poza województwem mazowieckim.

 

Design dla przedsiębiorców – Dostępność +

Do 28 lipca 2021 r. będzie trwał, rozpoczęty już nabór Design dla przedsiębiorców. Celem jest sfinansowanie zaprojektowania nowego, ulepszonego produktu, nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Możliwe jest również sfinansowanie niezbędnej inwestycji do wdrożenia nowego produktu.

 

Go to Brand

Nabór do działania Go to Brand będzie dedykowany wystawie EXPO w Dubaju. Wnioski można będzie składać do 29 marca 2021 r. Dotacje będą przeznaczone na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Będzie można sfinansować również koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 

Granty na eurogranty

W 2021 r. kontynuowane będzie wsparcie w ramach działania Granty na eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Dotacja może być przeznaczona na usługę doradczą, organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz tłumaczenia.

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.