EIC Accelerator i EIC Pathfinder

EIC Accelerator

 

Co to jest? 

Instrument finansowania UE wspierający rozwój przełomowych innowacji.  

 

Co obejmuje?

Finansowanie przełomowych innowacji w dowolnej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji wspierających Europejski Zielony Ład, a także technologii cyfrowych i w obszarze zdrowia. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne -społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim i globalnym.

 

Dofinansowanie 

W wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5-2,5 mln EUR)  oraz dodatkowo możliwe finansowanie kapitałowe do 15 mln EUR

 

Miejsce realizacji projektu:

cała Europa

 

Dla kogo?

Samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające do 500 osób posiadające produkt lub rozwiązanie zaawansowany badawczo na poziomie TRL 5/6 (tj. dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych). 

 

Rodzaje kosztów:

wynagrodzenia, zakup towarów i usług, wydatki związane z pracami B+R, podwykonawstwo, koszty podróży, amortyzacja środków trwałych oraz przede wszystkim: rozwój demonstratora technologii – rozwój technologii, przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania / produktu /usługi/ procesu (prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja, powielanie rynkowe)

 

Nabór wniosków do EIC Accelerator jest dwuetapowy: na początek składa się krótki wniosek, który zostanie oceniony po 4 tygodniach, a dla tych, którzy przejdą dalej – II etap złożenia pełnego wniosku. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, będą mieli maksymalnie 12 miesięcy, aby złożyć wniosek pełny.

 

Termin

Wnioski skrócone: 16 czerwca.

Pełne wnioski: 6 października 2021

 

 


Pathfinder

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) prowadziła konkurs Pathfinder – czyli instrument finansowy realizowany w ramach programu ramowego Horyzont Europa dla pomysłów we wczesnym etapie rozwoju technologicznego (TRL 1-4) z budżetem w wysokości 168 mln euro. Interdyscyplinarne zespoły naukowców mogły ubiegać się o granty na badania i innowacje, które pomogą im zrealizować przełomowe pomysły i wywrą pozytywny wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo. Granty w wysokości od 3 do 4 mln euro będą finansować  przełomowe technologie, które sprostają globalnym wyzwaniom i poprawią nasze życie.

 

Termin dla EIC Pathfinder  – do 25 maja 2021 r.

 

Cel

Wsparcie technologii o wysokim poziomie ryzyka znajdujących się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4).

 

Rodzaj projektów: 

dowolna tematyka, pomysł na projekt musi spełnić następujące warunki:

  • wizjonerski pomysł – przekonująca i długoterminowa wizja wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo.
  • przełomowy cel technologiczny – konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w dążeniu do nowej technologii,
  • ambitne interdyscyplinarne badania – podejście i metodologia badawcza obarczona wysokim ryzykiem / dużym zyskiem, z konkretnymi i prawdopodobnymi celami.

 

EIC Pathfinder obejmuje Pathfinder Open i Pathfinder Challenges.

Pathfinder Open: Badania naukowe i technologiczne na wczesnym etapie rozwoju (TRL 1-4).

 

Kto? 

Interdyscyplinarne konsorcja.

 

Na co?

Wizjonerskie pomysły na radykalnie nowe technologie przyszłości.

 

Otwarty na badania w dowolnej dziedzinie technologii.

Budżet 3 mln €.

 

Pathfinder Challenges: Rozwijanie obiecujących wskazanych kierunków badawczych na rzecz technologii przyszłości, budowanie europejskiej masy krytycznej i wiedzy (TRL 2-4).

Projekty badawczo innowacyjne

Budżet: 4 mln €

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.