Infostrateg

Zakres tematyczny

TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy  

TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym) 

 

Termin: do 6 lipca 2021 r

 

Dla kogo?

Wnioskodawcy:  

indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;  lub konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów. 

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu. 

 

Na co? 

Dofinansowanie może być przekazane na realizację:  

  • fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: o stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie, o zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;  
  • fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: o stworzenia generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;  
  • – fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na: o ulepszaniu powstałego systemu, o przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II. 

Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania

 

Budżet: 60 mln zł (po 30 mln zł na każdy temat)

 

Dofinansowanie:  

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 10 mln zł.  Minimalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 3,5 mln zł. 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: od 40% do 90% w zależności od wielkości firmy i rodzaju prac

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%

 

Okres realizacji projektu: Realizacja projektu musi rozpocząć się 1 lutego 2022 r.  

Okres trwania projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje: o 36 miesięcy na realizację przez Wykonawcę (12 miesięcy na każdą z faz); o 6 miesięcy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II

 

Inne ważne informacje o konkursie:

Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.  Do realizacji kolejnej fazy zostaną dopuszczone projekty najlepsze tj. takie, które w momencie oceny fazy I lub II uzyskają minimalny próg punktowy przejścia między fazami.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.