fbpx

Innowacje w MŚP – dodatkowa pula środków na nabory dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Już 2 stycznia rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP – wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach. Konkurs podzielony jest na rundy, przy czym znamy terminy pierwszych trzech: ­

 

 • I runda od 2 stycznia 2023 r. do 9 stycznia 2023 r.,
 • ­II runda od 10 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.,
 • ­III runda od 17 stycznia 2023 r do 23 stycznia 2023 r.


Planowana alokacja to ponad 30 mln PLN.

 

Na co?

 1. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług 
 2. Rozbudowa przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług
 3. Wdrożenie wyników prac B+R

 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
 • przygotowanie biznesplanu (max. 5 tys PLN),
 • prace adaptacyjne,
 • zakup, wytworzenie/modernizacja, instalacja maszyn, sprzętu i urządzeń,
 • zakup oprogramowania i licencji, baz danych,
 • wydatki związane z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 • informację i promocję (max. 20 tys PLN).

Czego nie można finansować?
 • zakupu materiałów i robót budowlanych,
 • kosztów bieżących, pośrednich i związanych z zarządzaniem,
 • przeprowadzenia lub nabycia wyników prac B+R,
 • zakupu nieruchomości,
 • usług szkoleniowych,
 • środków transportu,
 • kosztów wynagrodzenia,
 • kosztów amortyzacji,
 • wydatków związanych z bieżącą naprawą i konserwacją,
 • wkładu niepieniężnego,
 • dokumentacji technicznej projektu,
 • podatku VAT.
 • kosztów usług doradczych,
 • oprogramowania biurowego.

Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

W ramach kryteriów wyboru projektów promowane będą m.in. projekty:

 • które prowadzić będą do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych (np. zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody; wykorzystanie surowców wtórnych, zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków, zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu czy rozwiązań wydłużających cykl życia produktu),
 • stanowiące kontynuację prac B+R finansowanych z Działania 1.2 RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 lub finansowane z innych środków finansowych pochodzących z funduszy UE.


Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział w granicach województwa mazowieckiego, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą (od min. 6 miesięcy). Projekt można realizować w partnerstwie.


Ile?

Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość dofinansowania: 250 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 900 000 PLN

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.