Konkursy planowane na Q4 2022

16 sierpnia na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zamieszczono ramowy harmonogram naborów wniosków w Krajowym Planie Odbudowy. Pierwsze konkursy planowane są jeszcze w tym roku.

Spośród kilkunastu możliwości wsparcia poniżej prezentujemy zestawienie konkursów skierowanych do przedsiębiorców.

A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolnospożywczego

Planowane uruchomienie naboru przez ARiMR – październik br. Wsparcie udzielane będzie na inwestycje ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa. Wsparcie będzie można otrzymać np. na zakup maszyn i urządzeń, budowę czy modernizację budynków. Odbiorcami konkursu będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

 

A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

Skierowany do przedsiębiorców (w tym również z sektora MŚP). Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 to przede wszystkim tzw. zielone inwestycje ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Wsparcie będzie można otrzymać na działania związane z recyklingiem odpadów, minimalizacją zuzycia surowców czy ograniczeniem ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych.

 

B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych

Zamknięty krąg przedsiębiorstw.

 

Kredyt technologiczny

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego już w IV kwartale br. uruchomiona zostanie nowa edycja popularnego Kredytu na innowacje technologiczne. Dotację będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn/urządzeń oraz robót budowlanych niezbędnych do wdrożenia nowej, niestosowanej dotychczas technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP.

 

Dotacje dla przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki wojny na Ukrainie

Jesienią br. planowane jest również uruchomione dotacji mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Dofinansowanie o wartości do 500 tys. euro będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe.

 

CuBR V

Wspólne Przedsięwzięcie polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. Główny cel przedsięwzięcia to podjęcie wspólnych działań w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. Efektem przedsięwzięcia będzie podniesienie konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Wysokość alokacji: 34,8 mln zł. Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: III kwartał 2022.Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.