fbpx

KPO dla dużych przedsiębiorstw

Rusza bezzwrotne wsparcie dla dużych przedsiębiorstw, które ma zapewnić odpowiedni poziom cyfryzacji i robotyzacji w polskim przemyśle.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano bezzwrotne wsparcie projektów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw w obszarze zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0. Instytucją odpowiedzialną za działanie jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które planuje uruchomienie dwóch naborów:

 1. naboru zamkniętego dla projektów najlepiej wpisujących się w cele i założenia reformy; o znaczeniu strategicznym (wybrane spółki Skarbu Państwa) – 6 przedsiębiorstw – 1 Q 2023;
 2. naboru otwartego w trybie konkursowym dla 34 dużych przedsiębiorstw – 2 Q 2023.


Alokacja na tryb konkursowy stanowić będzie: 1 mld 4 mln 975 tys. 706 zł.

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku.

Premiowane będą projekty:

  • posiadające aktualny audyt energetyczny,
  • generujące tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy
  • oraz te, które zakończą się nie później niż w IV Q 2024.

 

Działanie A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to szansa dla aż 40 firm na pozyskanie finansowania uzupełniająco w stosunku do reformy związanej z wdrażaniem ulgi podatkowej w zakresie cyfryzacji/zakupu robotów przemysłowych. Wspierane będą cyfrowe projekty w zakresie:

 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz cyfryzację innych aktywności gospodarczych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
 • wspierania transformacji w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;
 • wykorzystania technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań;
 • integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych, umożliwiającej włączenie dostawców oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji;
 • wdrażania technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;
 • wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory);
 • tworzenia dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych;
 • wdrożenia nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego;
 • wdrażania dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych. Wsparcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych na urządzeniach końcowych i zmierzające do automatyzacji procesów zarządzania tymi urządzeniami, a także projekty nakierowane na automatyzację szkoleń związanych z bezpieczeństwem danych i informacji oraz przeprowadzanie regularnych testów podatności organizacji na incydenty bezpieczeństwa, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i wytwarzania urządzeń komputerowych, rozwoju nowoczesnej infrastruktury sprzętowej oraz nowych technologii, zwiększeniu zdolności przetwarzania danych, przekształcania modeli danych i zarządzania informacjami;
 • wdrażania nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnej komunikacji, pracy grupowej, pracy zdalnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Ile?

Minimalna wartość projektu – 8 mln zł netto

Maksymalna wartość projektu – 140 mln zł netto

Wkład własny – minimum 25% całkowitej wartości projektu.

Koszty kwalifikowalne

KATEGORIAMAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KK
Rzeczowe aktywa trwałe (nowe)100%
Zakup nieruchomości/gruntudo 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Koszty leasingu/najmu/dzierżawy 100%
WNIP oraz rzeczowe aktywa stanowiące środków trwałych (np. platformy cyfrowe, licencje)do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych
Koszty planów i projektów100%
Nadzór, jeśli jest związany z kosztami gruntu, budynków oraz parku maszynowegoKoszty poniesione w tym samym czasie co prace na gruncie, budynkach, parku oraz uznane za część tej samej transakcji
Roboty budowlane (przyłączenia, zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, oświetlenie itd.)do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Udział procentowy dotacji zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa i określany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Największe wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej – aż 50% kosztów netto inwestycji. 

WAŻNE!

 • Dużemu przedsiębiorcy w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim oraz regionie warszawskim stołecznym (na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola) może być udzielana wyłącznie pomoc na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie więc założenie nowej działalność o całkowicie innym profilu niż dotychczasowy (zupełnie inny kod PKD). Projektom realizowanym w tych lokalizacjach nie przysługuje dotacja na dywersyfikację działalności, zwiększenie mocy produkcyjnych czy znaczącą zmianę technologii procesu produkcyjnego – jak w przypadku projektów realizowanych w pozostałych regionach.
 • Dodatkowo, inwestycje nie będą mogły być realizowane na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz powiatów ościennych.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.