Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – bezprecedensowe wsparcie finansowe

Krajowy Program Odbudowy to dokument stanowiący podstawę do uzyskania wsparcia przez Polskę z jednego z nowych funduszy UE. KPO, mimo podobnego zakresu tematycznego, nie jest narzędziem tożsamym z funduszami polityki spójności. 

Krajowy Plan Odbudowy – cele

Środki rozpisane w ramach KPO mają na celu ożywienie gospodarki oraz strukturalną przebudowę: cyfryzacja, robotyzacja, automatyzacja, badania i rozwój, wdrożenia innowacji, ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) tak, aby dać szansę w przyszłości na przetrwanie kolejnych możliwych kryzysów. 

Przemysł 4.0 a środki z KPO

Wyzwania związane z pandemią, usuwaniem jej skutków i zwiększaniem odporności gospodarki, jak również realizacja celów klimatycznych rodzą potrzebę dalszych reform wzmacniających ekosystem innowacji, a także konieczność wdrażania nowych technologii w obszarze technologii cyfrowych. Wpisuje się to również w założenia tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. W ramach wdrażania KPO silny aspekt zostanie położony na finansowanie robotyzacji i cyfryzacji przemysłu. Jednym z głównych celów KPO jest właśnie zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.  

Transformacja cyfrowa

Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług. Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 rozumiana jest jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych. Głównymi obszarami transformacji powinny być rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Robotyzacja procesów

Zgodnie z założeniami KPO, robotyzacja procesów jest obecnie koniecznością dla przekształceń przedsiębiorstw. Jednakże, aby zaszła w sposób dynamiczny i przełamała fundamentalne bariery absorbcji nowych technologii po stronie przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich ale również dużych, musi zostać wsparta działaniami państwa. W pełni zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wpłyną korzystnie na powtarzalność procesów technologicznych, na zwiększenie poziomu produkcji, jej jakości i elastyczności, a w konsekwencji, na poprawę produktywności przedsiębiorstw. 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.