NCBiR ogłasza IV konkurs w ramach Programu INFOSTRATEG

Celem programu INFOSTRATEG jest wybór rozwiązań, które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji. W IV konkursie programu wsparcie uzyskają innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta czy inteligentna maszyna do zbierania jabłek.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu 
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
 • samych jednostek naukowych;
 • samych przedsiębiorstw;
 • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Jakie projekty mogą być dofinansowane?  

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty z 4 obszarów tematycznych:

 

Tytuł tematu

Cel

Budżet

1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy

opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych

30 mln zł

5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek 

opracowanie inteligentnej maszyny, umożliwiającej zbieranie jabłek w sposób zautomatyzowany, dzięki m.in. wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Inteligentna maszyna powinna opierać się na oprogramowaniu, które pozwoli rozpoznać owoc, a następnie dzięki wykorzystaniu np. robotycznego ramienia, dokonać jego zbioru.

100 mln zł

7. Inteligentny dyspozytor korespondencji

opracowanie inteligentnego dyspozytora korespondencji wspierającego proces obsługi obywatela lub klienta w języku polskim.

30 mln zł

8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

opracowanie uniwersalnego cyfrowego asystenta wspierającego obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej

30 mln złProjekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy: 

 

Faza I

koncentruje się na stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie oraz zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych

Faza II

koncentruje się na stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia

Faza III

koncentruje się na ulepszaniu powstałego systemu, o przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację:

 • badań podstawowych
 • badań przemysłowych
 • eksperymentalnych prac rozwojowych
 • prac przedwdrożeniowych

 

O jakie środki można się ubiegać?

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu dla tematów objętych konkursem wynosi:

Numer tematu

Faza I

Faza II

Faza III

Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy

3 mln zł

4 mln zł

3 mln zł

Temat 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek 

10 mln zł

20 mln zł

10 mln zł

Temat 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji

3 mln zł

4 mln zł

3 mln zł

Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

3 mln zł

4 mln zł

3 mln zł

 

Dodatkowe informacje

 • Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia.
 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdrożyć wyniki projektu.

Harmonogram składania wniosków  

Wnioski można składać od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r.
Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.