NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności – w puli 870 mln zł

7 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru”.

Na razie w Polsce mamy około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30% to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW – informuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Dzięki  programowi powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych i 20 stacji wodoru.

Program to duży zastrzyk dla sektora elektromobilności w Polsce. Flota pojazdów zeroemisyjnych zarejestrowanych w Polsce stale się powiększa – już dziś jest to około 32 tysiące samochodów osobowych, około 1500 pojazdów dostawczych i ciężarowych, i niemal 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli i około 600 autobusów. A będzie więcej. W związku z rozwojem programu MÓJ ELEKTRYK wspierającym zakup i leasing aut zeroemisyjnych wzrasta zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania.

 

Kto może skorzystać z programu?

O dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji mogą ubiegać się firmy, rolnicy indywidualni, samorządy i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków o dotację potrwa do 31 marca br. lub do wyczerpania środków.

 

Na co i ile można pozyskać?

Program przewiduje dofinansowanie kilku rodzajów przedsięwzięć:

  • Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł) – do 25% kosztów kwalifikowanych
  • Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW lub przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania (budżet 315 mln zł) – do 30% kosztów kwalifikowanych z możliwością intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych
  • Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW lub przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania (budżet 315 mln zł) – do 50% kosztów kwalifikowanych
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł) – do 50% kosztów kwalifikowanych

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.