Nutritech – nawet 10 mln zł na innowacje w żywieniu

Cel programu Nutritech to zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

Do konkursu mogą przystąpić:

 • Jednostki naukowe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Jakie projekty mogą być dofinansowane?  

Program koncentruje się na trzech obszarach:

1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych 

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych. 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka 
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE   
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

 

O jakie środki można się ubiegać?

Budżet konkursu – 100 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 1 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 10 mln zł

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od statusu wnioskodawcy:

STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA

BADANIA PRZEMYSŁOWE

BADANIA PRZEMYSŁOWE Z UWZGLĘDNIENIEM PREMII

EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE Z UWZGLĘDNIENIEM PREMII

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – de minimis

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE, POMOC PUBLICZNA NA POKRYCIE USŁUG DORADCZYCH

MIKRO

70%

80%

45%

60%

90%

50%

MAŁE

70%

80%

45%

60%

90%

50%

ŚREDNIE

60%

75%

35%

50%

90%

50%

DUŻE

50%

65%

25%

40%

90%

brak

Dodatkowe informacje

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. 
 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 48 miesięcy.
 • W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty, a liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Harmonogram składania wniosków  

Wnioski można składać od 06 lipca do 30 września 2022 roku.

Więcej informacji na stronie NCBR: NUTRITECH (I konkurs)

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.