Program grantowy dla start-upów w Polsce Wschodniej

Programy rozwojowe w Polsce Wschodniej

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dwuetapowy program grantowy współfinansowany przez Unię Europejską. Etap pierwszy – Platformy startowe – pomoże rozwinąć Twoją ideę w pełni gotowy plan na biznes. Drugi – Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej – zapewni wsparcie finansowe na rozbudowę i kolejne etapy pracy.

 

Inkubacja Twojego pomysłu na start-up, czyli program Platformy Startowe

Program Platformy startowe jest dedykowany osobom, które potrzebują eksperckiego wsparcia w rozwoju swojego pomysłu i założą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

 

Po zgłoszeniu pomysłu do wybranej platformy uczestnicy zostają objęci opieką menedżera inkubacji, który przygotowuje szczegółowy plan inkubacji projektu. Czym jest inkubacja? To intensywna praca nad rozwojem firmy przy wsparciu ekspertów. Program inkubacji jest dopasowany indywidualnie do każdego projektu, uwzględniajac specyfikę firmy i branży. 

 

Dofinansowanie w ramach projektu Platformy startowe może być przeznaczone na:

 

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych, 
 • specjalistyczne usługi doradcze, 
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych,
 • mentoring,
 • obsługę księgową, podatkową i prawną,
 • przygotowanie elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej.

Wymagany wkład własny? 0%! I to nie koniec. Po realizacji projektu i pozytywnej rekomendacji możesz ubiegać się nawet o 1 mln złotych na dalszy rozwój w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

 

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Pomyślne przejście etapu inkubacji umożliwia ubieganie się o dotację w ramach działania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Jego celem jest dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej start-upów, które z sukcesem ukończyły Platformy startowe. Dzięki dodatkowym środkom będą mogły np. rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększyć sprzedaż lub wprowadzić kolejną, innowacyjną usługę. 

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej na terenie Polski Wschodniej, ukończyli program inkubacji w ramach Platform startowych i spełniają pozostałe warunku konkursu

Dofinansowanie w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej może być przeznaczone na:

 

 • usługi doradcze i eksperckie,
 • wynagrodzenie personelu,
 • zakup np. środków trwałych, surowców, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych,
 • działania promocyjno-informacyjne, służące ekspancji rynkowej, także międzynarodowej.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 1 mln zł, a wymagany wkład własny wynosi 15%. 

 

Jak możemy Ci pomóc?

W BLDG pomożemy Ci m.in. w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, odpowiemy na wszelkie pytania, wątpliwości i wytłumaczymy formalności. Doradzimy także na etapie rozliczania projektu.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.