„Przemysł 4.0”, czyli do 800 000 zł dla firm produkcyjnych

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o grant: 

O grant mogą ubiegać się mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Rodzaje projektów mogących otrzymać dofinansowanie:

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. 

Dofinansowane mogą być następujące technologie:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania to 800 000 zł. 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru wniosków: od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej oraz usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów proponujemy przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną “mapą drogową” i usługą doradztwa technologicznego.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.