REACT-EU – dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki epidemii COVID-19.

O dotację może starać się podmiot, który spełnia 4 warunki:

Co najmniej od 1 stycznia 2019 roku (włącznie) posiada siedzibę/oddział/adres rejestracji firmy/stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa ŁódzkiegoW 2021 roku odnotował spadek przychodów o co najmniej 15% w stosunku do roku 2019Nie przekroczył obowiązującego limitu wsparcia w ramach pomocy de minimis (200 000 EUR przez 3 lata na jednego przedsiębiorcę)Nie znajduje się obecnie trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów oraz nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019

*niespełnienie minimum jednego z nich skutkuje odrzuceniem wniosku

 

O jakie środki można się ubiegać?

Środki z instrumentu REACT-EU stanowią dodatkową alokację w ramach polityki spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020. Pula środków dla województwa łódzkiego to blisko 25 000 000 PLN, a zatem perspektywa finansowania obejmie nawet do 100 firm, co znacząco zwiększa szanse na pozyskanie dotacji.

Wysokość udzielonego wsparcia może wynieść maksymalnie do 300 000 PLN. Wysokość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć pułapu 85%. 

Istnieje możliwość otrzymania zaliczki o maksymalnej wartości 80% otrzymanej kwoty dofinansowania (do 240 000 PLN).

 

Co można sfinansować?

Preferowany zakres tematyczny przedsięwzięcia to transformacja cyfrowa i/lub ekologiczna firmy. Przedsiębiorcy mają  możliwość finansowania wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych w postaci oprogramowania, sprzętu i technologii wykorzystujących technikę cyfrową, a także inwestycji w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (maksymalnie do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu). Wsparcia nie można natomiast przeznaczyć na wydatki związane z robotami budowlanymi, zakupem nieruchomości czy pojazdów przeznaczonych do transportu.

 

Harmonogram składania wniosków

Start składania wniosków: 7 września 2022 r.

Zakończenie przyjmowania wniosków: 28 września 2022 r.

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje zakończończone rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dofinansowanie.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.