RPO Świętokrzyskie – dotacje na prace B+R i zakup infrastruktury B+R

W ramach ostatnich konkursów B+R dla świętokrzyskich przedsiębiorców w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił nabór na na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz zakup infrastruktury B+R.

Prace badawczo-rozwojowe

Na co?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty badawcze, których efektem będzie opracowanie rozwiązania stanowiącego innowację produktową, oraz które przed rozpoczęciem realizacji znajdują się co najmniej na IV poziomie gotowości technologicznej.

Wsparcie finansowe można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym na opracowanie demonstracyjnych prototypów czy walidację rozwiązania.

 

Dla kogo?

O wsparcie mogą starać się MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem podjęcia współpracy lub wystąpienia efektu fuzji z MŚP lub NGO/instytucjami badawczymi.

 

Budżet konkursu to 7 MLN ZŁ

Min wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 zł

Max poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

PRZEDSIĘBIORCA

Badania przemysłowe – maksymalne dofinansowanie

Badania przemysłowe – maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia 

Prace rozwojowe (eksperymentalne) – maksymalne dofinansowanie

Prace rozwojowe maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia

MIKRO/MAŁY

70% 

80% 

45% 

60%

ŚREDNI

60%

75% 

35% 

50% 

DUŻY

50% 

65%

25%

40%

 

Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej

 

Na co?

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na zakup infrastruktury B+R, celem doposażenia już istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotację można przeznaczyć na inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, wyposażenie służące tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Dla kogo?

O wsparcie mogą starać się MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem podjęcia współpracy lub wystąpienia efektu fuzji z MŚP lub NGO/instytucjami badawczymi.

 

Budżet konkursu do 8 MLN zł

Min wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 zł

Max poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

  •  dla mikro i małej firmy – 70% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średniej firmy – 60% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla dużej firmy – 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków w obu naborach rozpocznie się 30.06.2022 r. i potrwa do 22.07.2022 r.

*W obu przypadkach dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. 

*Wnioskowana kwota dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R nie może przekroczyć 20% średniorocznych obrotów wnioskodawcy liczonych na podstawie 3 kolejnych zamkniętych okresów obrachunkowych wybranych z 5 ostatnich lat. 

*Zakup gotowej linii technologicznej stanowi koszt NIEKWALIFIKOWALNY. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się zakup elementów służących do budowy prototypu linii technologicznej. 


Szczegółowe założenia konkursu dostępne na stronie RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.