Szybka ścieżka dla branży kosmicznej

 

Od kilku lat media donoszą o kolejnych polskich sukcesach w kosmosie, a administracja wspiera naukowców i przedsiębiorców dotacjami w technologicznym wyścigu do gwiazd. Najnowszą inicjatywą jest program „Szybka ścieżka – technologie kosmiczne”, który realnie może wpłynąć na konkurencyjność polskich firm w branży kosmicznej.

 

Kosmiczne R&D

2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) i po 7 latach zbiera tego żniwa – jednym z rezultatów przystąpienia do ESA był dedykowany program wspierania polskiego przemysłu: Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS). Realizowane w ramach PLIIS działania miały na celu jak najlepsze dostosowanie polskiej nauki i gospodarki do realizacji zadań dla ESA. Polska, jako członek ESA, corocznie wpłaca do budżetu organizacji ponad 30 mln EUR. Dodatkowo Polska finansuje unijne programy Copernicus, Galileo, Horizon 2020 oraz wspiera organizację EUMETSAT, której jest członkiem. Dzięki temu uczestnictwu, polskie uczelnie i przedsiębiorcy pozyskują dotacje w ramach tych programów. Dodatkowo, w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa na lata 2021-2027 uwzględniono znaczne środki finansowe na działalność związaną z eksploatacją przestrzeni kosmicznej, a w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie PKB w dłuższym czasie.

 

Finansowanie technologii kosmicznych

Polski sektor kosmiczny finansowany jest przede wszystkim z budżetu państwa – bezpośrednie finansowanie pochodzi z Polskiej Agencji Kosmicznej, która dysponuje budżetem ok. 10 mln zł. Pośrednio sektor finansowany jest poprzez dotacje z ESA i różnego rodzaju granty badawcze. Ale szczególnym źródłem finansowania rozwoju firm kosmicznych staje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursu „Szybka ścieżka” (działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”) NCBR dofinansowuje innowacyjne projekty badawcze firm z całej Polski. Ze względu na ogólny charakter konkursu, firmy kosmiczne musiały konkurować z podmiotami innych branż, co znacząco zmniejszało ich szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Program Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne

Dobrą nowiną jest ogłoszona przez minister MPiT Jadwigę Emilewicz zmiana jak ma być wprowadzona do flagowego programu Szybka ścieżka. Od tego roku obok sześciu konkursów głównych pojawią się dodatkowe konkursy tematyczne: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu tworzyw sztucznych, a drugi właśnie technologiom kosmicznym. Co to oznacza dla przedsiębiorców rozwijających technologie kosmiczne? Przede wszystkim większą szansę otrzymania dotacji ze względu na dużo mniejszą konkurencję, ale również potencjalnie wyższą wartość całkowitą dofinansowania.  Ogłoszony konkurs „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne” będzie miał do rozdysponowania 300 mln zł – to przełom w dotychczasowym finansowaniu polskiego sektora kosmicznego. To znacząco zwielokrotnia ilość pieniędzy, które mogą zostać pozyskane przez polskie uczelnie i przedsiębiorstwa na rozwój technologii kosmicznych.

 

Polskie kierunki rozwoju 

Jak wskazała pani minister należy się zastanowić nad tym, jakie obszary powinny być wspierane w pierwszej kolejności – jednym z takich obiecujących obszarów dla Polski są projekty z dziedziny chemicznych napędów rakietowych – z pośród 14 projektów finansowanych przez ESA, 11 realizowanych jest w Polsce. Zdaniem ekspertów, Polska może być liderem w tej dziedzinie na skalę światową.

 

Innym możliwym obszarem zainteresowania polskiej gospodarki jest segment mikrosatelitów – zachodnie firmy nie zdążyły jeszcze zdominować tego rynku, a polskie przedsiębiorstwa aktywnie włączają się w prace badawcze w tym aspekcie. W związku z postępującą miniaturyzacją elektroniki, mikrosatelity są w stanie przejmować funkcje dotychczas zarezerwowane dla satelitów kilkusetkilogramowych lub nawet kilkutonowych. W perspektywie dziesięciu lat przewiduje się, że mikrosatelity będą w stanie zastąpić znacznie większe platformy w bardzo wielu dziedzinach. Ze względu na swoje rozmiary, mikrosatelity najlepiej pracują w tzw. satelitarnych konstelacjach. Przemysł kosmiczny zdąża właśnie w tym kierunku – dostarczeniu usług satelitów lepiej, taniej, szybciej i z większą niezawodnością. Ten globalny trend otrzymał swoją nazwę „Space 4.0” – dążenie do komercyjnego wykorzystywania ogromnego potencjału technologii kosmicznych przy zachowaniu organizacyjnej zwinności i reżimu kosztowego charakterystycznego dla sektora start-up. Space 4.0 to odrzucenie stosowanych do tej pory, przez największych światowych liderów branży, wyśrubowanych standardów bezpieczeństwa i położenie nacisku na produkcję seryjną.

 

Rozwój branży kosmicznej stwarza impuls rozwojowy dla całego sektora branży innowacyjnej – zarówno dla podmiotów dostarczających materiały i komponenty dla sektora kosmicznego, jak i przedsiębiorstw świadczących innowacyjne usługi. Łatwy dostęp do tanich i niezawodnych usług satelitarnych pozwala na realizację śmiałych i do tej pory nieosiągalnych projektów.

 

Nabór do konkursu „Szybka ścieżka”

Jeśli Twoja firma zastanawia się nad pozyskaniem grantu, to nabór wniosków do konkursu „Szybka ścieżka – technologie kosmiczne” rozpoczyna się 2 września i trwa do 15 listopada 2019 r. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przed wdrożeniowych. Projekty mogą być realizowane na terenie całej Polski przez przedsiębiorstwa i konsorcja (również z jednostkami naukowymi).

 

Mikołaj Mitka - szybka ścieżka dla branży kosmicznej

dr inż. Mikołaj Mitka, R&D Menadżer

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.