home
home
― badania i rozwój, baza wiedzy ―

Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze – dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

10 grudnia 2019 4 min. czytania

Od 9 grudnia do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach ścieżki tematycznej „Urządzenia grzewcze".

urządzenia grzewcze

Głównym celem konkursu Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych. 

 

Obszary programu Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze:

 

Konstrukcja i instalacja pomp ciepła

 • Opracowanie konstrukcji PC ze zmniejszoną ilością czynnika roboczego z grupy A3 i GWP<30
 • Opracowanie systemów minimalizujących zagrożenia związane z wykorzystaniem propanu jako czynnika roboczego w pompach ciepła
 • Opracowanie konstrukcji pomp ciepła z parametrami dopasowanymi do budynków istniejących
 • Opracowanie konstrukcji pomp ciepła o obniżonej mocy akustycznej
 • Opracowanie konstrukcji pomp ciepła, zwiększających ich kompaktowość i upraszczających instalację poprzez wprowadzenie elementów rozszerzonej rzeczywistości (AR) a także poprawiających integrację zespołów hydraulicznych
 • Optymalizacja dolnych źródeł pomp ciepła
 • Optymalizacja kosztów produkcji pomp ciepła i ich komponentów
 • Rozwój automatyki i sterowania systemów PC w budynkach
 • Integracja pomp ciepła z elementami infrastruktury budynku’

 

Pompy ciepła w przemyśle i ciepłownictwie

 • Opracowanie konstrukcji pomp ciepła dużej mocy
 • Opracowanie konstrukcji i rozwiązań wysokotemperaturowych pomp ciepła
 • Opracowanie konstrukcji i rozwiązań z PC dla budynków wielorodzinnych i zespołu budynków (osiedli)
 • Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej wykorzystującej pompy ciepła dla budynków wielorodzinnych i osiedli
 • Opracowanie konstrukcji i rozwiązań technologicznych umożliwiających wykorzystanie ciepła odpadowego jako dolnego źródła ciepła.

 

Konstrukcje kotłów

 • Opracowanie konstrukcji kotłów na biomasę redukujących emisję pyłów
 • Opracowanie układów odpylania zintegrowanych z kotłem
 • Opracowanie konstrukcji kotłów na biomasę niedrzewną lub mieszaną (pochodzenia rolniczego, zielną, toryfikowaną, biokompozyty), zapewniających osiągnięcie emisji pyłów TSP poniżej 40mg/m3 z automatycznym systemem usuwania popiołu.
 • Nowe materiały konstrukcyjne do budowy kotłów
 • Opracowanie układów utrzymania stałej sprawności kotła w trakcie eksploatacji z uwzględnieniem mechanizmów czyszczenia palnika i wymiennika ciepła
 • Opracowanie konstrukcji kotłów i wymienników wykorzystujących ciepło kondensacji w kotłach na biomasę

 

Automatyka i systemy sterowania kotłów

 • Opracowanie systemów integrujących automatykę kotła z innymi źródłami OZE oraz priorytetowanie pracy poszczególnych źródeł z uwzględnieniem warunków pogodowych
 • Implementacja systemów automatyki w zakresie precyzyjnego podawania paliwa na palenisko
 • Opracowanie systemów automatyki umożliwiających poprawę sezonowej efektywności energetycznej kotła
 • Opracowanie systemów automatyki umożliwiających obniżenie emisji TSP i/lub NOx

 

Konstrukcje indywidualne ogrzewacze pomieszczeń

 • Opracowanie konstrukcji ogrzewaczy pomieszczeń wykorzystujących biomasę drzewną z poborem powietrza z zewnątrz, z automatyczną regulacją powietrza do spalania i/lub filtrem z pyłów zawieszonym PM lub/i katalizatorem spalin.

 

Urządzenia dla ciepłownictwa

 • Konstrukcja wielkowymiarowego, modułu kolektora słonecznego o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na dylatacje termiczne
 • Konstrukcja sezonowego magazynu ciepła
 • System zarządzania energią obejmujący przynamniej technologie takie jak kocioł elektrodowy o mocy minimum 1 MW z uwzględnieniem dobowego magazynu ciepła oraz generację pogodowo-zależną OZE (gP2H)
 • Magazynowanie w cieple nadwyżek energii elektrycznej z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych o mocach do 50 kW

 

Fotowoltaika

 • Opracowywanie lub rozwój elementów konstrukcyjnych z panelami PV drugiej generacji
 • Opracowywanie, rozwój lub integracja technologii PVT
 • Opracowywanie lub rozwój systemów maksymalizujących produkcję lub wykorzystanie energii elektrycznej z PV

 

Dofinansowanie Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze obejmuje prace B+R – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

 

Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze – koszty kwalifikowane:

Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, kadry zarządzającej merytorycznie projektem, pozostałych pracowników pomocniczych).

 

Koszty podwykonawstwa – zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą).

 

Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)
 • Inne koszty operacyjne;
 • koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów materiały niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywany do badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania do badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;
 • koszty eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty zarządzania własnością intelektualną w celu uzyskania ochrony;
 • koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań;

 

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako 25% od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

Koszty prac przedwdrożeniowych –Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu do własnej działalności, udzieleniu licencji lub sprzedaży praw do wyników w celu wdrożenia.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania programu Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze:

mikro i małe przedsiębiorstwa:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

 

średnie przedsiębiorstwa:

 • do 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

 

duże przedsiębiorstwa:

 • do 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • do 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

 

Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze – dodatkowe informacje

Małgorzata Gerwel

Małgorzata Gerwel

Sales Manager

+48 530 807 543

malgorzata.gerwel@bldg.pl

Zapraszam do kontaktu w sprawie dalszych informacji o Szybkiej ścieżce

Administratorem danych osobowych jest BLDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, KRS: 0000711348. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w celach archiwalnych. Zobacz więcej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach w Naszej Polityce Prywatności.

najczęściej czytane

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020

29 lipca 2019 3 min. czytania
polskie technologie kosmiczne
― badania i rozwój, felieton ―

Szybka ścieżka dla branży kosmicznej